Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Leskovca

(broj 39/2022 od 21.12.2022.)


 • ODLUKA O ODREĐIVANJU SUBJEKATA OD POSEBNOG ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPASAVANJE NA TERITORIJI GRADA LESKOVCA ZA 2023. GODINU
 • REŠENJE O ODOBRAVANJU I FINANSIRANJU PROGRAMA U OBLASTI SPORTA KOJIMA SE ZADOVOLJAVAJU POTREBE I INTERESI GRAĐANA U GRADU LESKOVCU IZ BUDŽETA GRADA U 2023. GODINI
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE CRNA TRAVA ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O NAKNADAMA ODBORNIKA, ČLANOVA RADNIH TELA SKUPŠTINE OPŠTINE CRNA TRAVA, PREDSEDNIKA SAVETA MESNIH ZAJEDNICA I ČLANOVA OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE CRNA TRAVA
 • ODLUKA O BUDŽETU OPŠTINE CRNA TRAVA ZA 2023. GODINU
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA POSEBAN PROGRAM KORIŠĆENJA SUBVENCIJA
 • KADROVSKI PLAN ORGANA OPŠTINE CRNA TRAVA ZA 2023. GODINU
 • PROGRAM RADA SKUPŠTINE OPŠTINE CRNA TRAVA ZA 2023. GODINU
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE VLASOTINCE ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O BUDŽETU OPŠTINE VLASOTINCE ZA 2023. GODINU
 • ODLUKA O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA ZA 2023. GODINU


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex