Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Leskovca

(broj 39/2021 od 12.11.2021.)


  • Odluka o usvajanju Operativnog plana za inkluziju Roma i Romkinja grada Leskovca za 2021/2022. godinu
  • Rokovnik za vršenje izbornih radnji u postupku sprovođenja izbora za članove saveta mesnih zajednica
  • Poslovnik Opštinske izborne komisije u Lebanu
  • Uputstvo za sprovođenje izbora za članove saveta mesnih zajednica na teritoriji opštine Lebane raspisanih za 12.12.2021. godine


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex