Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Leskovca

(broj 36/2022 od 25.11.2022.)


 • ODLUKA O ISTUPANJU GRADA LESKOVCA IZ ČLANSTVA UDRUŽENJA "POKRET ZA DECU TRI PLUS" IZ ČAČKA
 • ODLUKA O POKRETANJU PONOVLJENOG POSTUPKA ZA OTUĐENJE ISPRAVNIH I HAVARISANIH VOZILA U JAVNOJ SVOJINI GRADA LESKOVCA PUTEM JAVNOG NADMETANJA, SA TEKSTOM OGLASA O SPROVOĐENJU POSTUPKA ZA OTUĐENJE
 • REŠENJE O ISPRAVCI GREŠKE U ODLUCI O OTUĐENJU STANOVA U JAVNOJ SVOJINI OPŠTINE MEDVEĐA U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA, 06 BROJ: 06-52/2022/6 OD 03.10.2022. GODINE
 • ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI CRNA TRAVA i raspisuje OGLAS ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI CRNA TRAVA
 • REŠENJE
 • REŠENJE
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE VLASOTINCE
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVEŠTAJA O IZVRŠENJU BUDŽETA OPŠTINE VLASOTINCE ZA PERIOD 01.01.2022. - 30.09.2022. GODINE
 • ODLUKA O VISINI STOPE POREZA NA IMOVINU ZA 2023. GODINU
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2023. GODINU U OPŠTINI VLASOTINCE
 • ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA NA TERITORIJI OPŠTINE VLASOTINCE
 • ODLUKA O UČEŠĆU GRAĐANA U BUDŽETSKOM PROCESU KROZ SPROVOĐENJE PROJEKTA "ZAJEDNO DO CILJA"
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU PROGRAMA KONTROLE KVALITETA VAZDUHA NA TERITORIJI OPŠTINE VLASOTINCE ZA 2023. GODINU
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU DOKTORA MEDICINE ZA STRUČNO UTVRĐIVANJE VREMENA I UZROKA SMRTI UMRLIH IZVAN ZDRAVSTVENE USTANOVE U OPŠTINI VLASOTINCE I IZDAVANJA POTVRDE O SMRTI
 • ODLUKA O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ZAMENIKA ČLANA OPŠTINSKE IZBORNE KOMISIJE OPŠTINE VLASOTINCE U STALNOM SASTAVU
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA SPORTSKO REKREATIVNOG CENTRA "VLASINA", VLASOTINCE
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA SPORTSKO REKREATIVNOG CENTRA "VLASINA", VLASOTINCE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA OPŠTINSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE VLASOTINCE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OŠ "8. OKTOBAR" VLASOTINCE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OŠ "DOSITEJ OBRADOVIĆ" SVOĐE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OŠ "25.MAJ" DONJA LOPUŠNJA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OŠ "BOŽIDAR MILJKOVIĆ" GORNJI PRISJAN
 • O ODREĐIVANJU JAVNIH PARKIRALIŠTA NA TERITORIJI OPŠTINE VLASOTINCE


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex