Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Leskovca

(broj 36 od 23.12.2019.)


 • ODLUKA O USVAJANJU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA RODNU RAVNOPRAVNOST OPŠTINE CRNA TRAVA ZA PERIOD 2020-2022. GODINU
 • ODLUKA O KOMUNALNOM INSPEKCIJSKOM NADZORU
 • ODLUKA O BUDŽETU OPŠTINE CRNA TRAVA ZA 2020. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA POSEBAN PROGRAM KORIŠĆENJA SUBVENCIJA
 • KADROVSKI PLAN ORGANA OPŠTINE CRNA TRAVA ZA 2020. GODINU
 • PROGRAM RADA SKUPŠTINE OPŠTINE CRNA TRAVA ZA 2020. GODINU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA KOMUNALNU DELATNOST I PUTNU INFRASTRUKTURU "VILIN LUG", CRNA TRAVA
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA KOMUNALNU DELATNOST I PUTNU INFRASTRUKTURU "VILIN LUG" U CRNOJ TRAVI
 • ODLUKA O BORAVIŠNOJ TAKSI
 • ODLUKA O IZRADI PROGRAMA OSTVARIVANJA RODNE RAVNOPRAVNOSTI NA PODRUČJU GRADA LESKOVCA ZA PERIOD 2020-2022. GODINE
 • ODLUKA O PRISTUPANJU IZRADI LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA INKLUZIJU ROMA GRADA LESKOVCA ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE ZA UNAPREĐENJE POLOŽAJA ROMA
 • ODLUKA O IZRADI PROGRAMA ENERGETSKE EFIKASNOSTI GRADA LESKOVCA ZA PERIOD 2020-2022. GODINE
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZVEŠTAJ O PROCENI FER TRŽIŠNE VREDNOSTI CELOKUPNE IMOVINE, OBAVEZA I KAPITALA JKP "GRDELICA" GRDELICA U SKLADU SA MEĐUNARODNIM RAČUNOVODSTVENIM STANDARDIMA NA DAN 01.01.2019. GODINE
 • ODLUKA O SPROVOĐENJU JAVNOG KONKURSA ZA IMENOVANJE DIREKTORA JKP "TOPLANA" LESKOVAC
 • SKUPŠTINA GRADA LESKOVCA oglašava JAVNI KONKURS ZA IMENOVANJE DIREKTORA JKP "TOPLANA" LESKOVAC

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex