Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Leskovca

(broj 35/2022 od 24.11.2022.)


 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADA LESKOVCA
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADA LESKOVCA
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADA LESKOVCA
 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADA LESKOVCA
 • REŠENJE
 • REŠENJE
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O BUDŽETU GRADA LESKOVCA ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2023. GODINU NA TERITORIJA GRADA LESKOVCA
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA LESKOVCA ZA 2023. GODINU
 • KADROVSKI PLAN GRADSKE UPRAVE GRADA LESKOVCA ZA 2023. GODINU
 • KADROVSKI PLAN GRADSKOG PRAVOBRANILAŠTVA GRADA LESKOVCA ZA 2023 GODINU
 • ODLUKA O DONOŠENJU GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA LESKOVCA
 • ODLUKA O DONOŠENJU PRVE IZMENE I DOPUNE PLANA GENERALNE REGULACIJE 2 NA GRAĐEVINSKOM PODRUČJU GUP-a za blokove 16, 17, 18, 19, 20, 21 i 29 (PGR 2- "CENTAR-ZAPAD")
 • ODLUKA O SPROVOĐENJU JAVNOG KONKURSA ZA IMENOVANJE DIREKTORA JKP "TOPLANA" LESKOVAC
 • ODLUKA O SPROVOĐENJU JAVNOG KONKURSA ZA IMENOVANJE DIREKTORA JKP "GRDELICA" GRDELICA
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "URBANIZAM I IZGRADNJA LESKOVAC"
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADA LESKOVCA
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADA LESKOVCA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA ISTORIJSKOG ARHIVA U LESKOVCU
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA ISTORIJSKOG ARHIVA U LESKOVCU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA PRUŽANJE PIJAČNIH USLUGA "PIJACA" LESKOVAC
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA PRUŽANJE PIJAČNIH USLUGA "PIJACA" LESKOVAC
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA NARODNE BIBLIOTEKE BIBLIOTEKE "RADOJE DOMANOVIĆ" U LESKOVCU
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA NARODNE BIBLIOTEKE BIBLIOTEKE "RADOJE DOMANOVIĆ" U LESKOVCU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA PREDŠKOLSKE USTANOVE "VUKICA MITROVIĆ" U LESKOVCU
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA PREDŠKOLSKE USTANOVE "VUKICA MITROVIĆ" U LESKOVCU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA RODITELJA GRADA LESKOVCA I NJIHOVIH ZAMENIKA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA RODITELJA GRADA LESKOVCA I NJIHOVIH ZAMENIKA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA MEDICINSKE ŠKOLE U LESKOVCU
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA MEDICINSKE ŠKOLE U LESKOVCU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA EKONOMSKE ŠKOLE "ĐUKA DINIĆ" U LESKOVCU
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA EKONOMSKE ŠKOLE "ĐUKA DINIĆ" U LESKOVCU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA ŠKOLE ZA TEKSTIL I DIZAJN U LESKOVCU
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA ŠKOLE ZA TEKSTIL I DIZAJN U LESKOVCU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "VUK KARADŽIĆ" U LESKOVCU
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "VUK KARADŽIĆ" U LESKOVCU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA TRGOVINSKO UGOSTITELJSKE ŠKOLE U LESKOVCU
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA TRGOVINSKO UGOSTITELJSKE ŠKOLE U LESKOVCU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "VUK KARADŽIĆ" U PEČENJEVCU
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "VUK KARADŽIĆ" U PEČENJEVCU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "VUK KARADŽIĆ" U VELIKOJ GRABOVNICI
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "VUK KARADŽIĆ" U VELIKOJ GRABOVNICI
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "BRANKO RADIČEVIĆ" U BRESTOVCU
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "BRANKO RADIČEVIĆ" U BRESTOVCU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA MUZIČKE ŠKOLE "STANISLAV BINIČKI" U LESKOVCU
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA MUZIČKE ŠKOLE "STANISLAV BINIČKI" U LESKOVCU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA TEHNIČKE ŠKOLE "RADE METALAC" U LESKOVCU
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA TEHNIČKE ŠKOLE "RADE METALAC" U LESKOVCU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA HEMIJSKO-TEHNOLOŠKE ŠKOLE "BOŽIDAR ĐORĐEVIĆ KUKAR" U LESKOVCU
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA HEMIJSKO-TEHNOLOŠKE ŠKOLE "BOŽIDAR ĐORĐEVIĆ KUKAR" U LESKOVCU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "SVETOZAR MARKOVIĆ" U LESKOVCU
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "SVETOZAR MARKOVIĆ" U LESKOVCU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "NIKOLA SKOBALJIĆ" U VELIKOM TRNJANU
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "NIKOLA SKOBALJIĆ "U VELIKOM TRNJANU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA POLJOPRIVREDNE ŠKOLE U LESKOVCU
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA POLJOPRIVREDNE ŠKOLE U LESKOVCU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA ŠKOLE ZA OSNOVNO I SREDNJE OBRAZOVANJE "11. OKTOBAR" U LESKOVCU
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA ŠKOLE ZA OSNOVNO I SREDNJE OBRAZOVANJE "11. OKTOBAR" U LESKOVCU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "MILUTIN SMILJKOVIĆ" U VINARCU
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "MILUTIN SMILJKOVIĆ" U VINARCU


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex