Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Leskovca

(broj 35 od 30.09.2020.)


 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE MEDVEĐA ZA 2020. GODINU (II)
 • ODLUKA O PRENOSU PRAVA KORIŠĆENJA NA NEPOKRETNOSTI UPISANOJ U LN BR. 77 ZA KO SIJARINSKA BANJA, I TO KAT. PAR BR. 369 U KO SIJARINSKA BANJA, JKP "OBNOVA" IZ MEDVEĐE
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O PRIBAVLJANJU, RASPOLAGANJU, KORIŠĆENJU I UPRAVLJANJU STVARIMA U JAVNOJ SVOJINI OPŠTINE MEDVEĐA
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O OTUĐENJU I DAVANJU U ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O FORMIRANJU KOMISIJE ZA REGULISANJE BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA TERITORIJI OPŠTINE MEDVEĐA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU KOMISIJE ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA NA TERITORIJI OPŠTINE MEDVEĐA
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE OPŠTINE MEDVEĐA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE OPŠTINE MEDVEĐA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE OPŠTINE MEDVEĐA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA FABRIKE ZA PROIZVODNJU PELETA "JABLANICA EKO" D.O.O. MEDVEĐA
 • REŠENJE
 • REŠENJE
 • REŠENJE
 • REŠENJE
 • REŠENJE
 • REŠENJE
 • REŠENJE
 • REŠENJE
 • REŠENJE
 • REŠENJE
 • REŠENJE
 • REŠENJE
 • REŠENJE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU SAVETA ZA MIGRACIJE OPŠTINE MEDVEĐA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA ZA MIGRACIJE OPŠTINE MEDVEĐA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU SAVETA ZA ZDRAVLJE OPŠTINE MEDVEĐA
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA ZDRAVLJE OPŠTINE MEDVEĐA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU SAVETA ZA ZAPOŠLJAVANJE OPŠTINE MEDVEĐA
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA ZAPOŠLJAVANJE OPŠTINE MEDVEĐA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU OPŠTINSKOG SAVETA ZA BEZBEDNOST OPŠTINE MEDVEĐA
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU OPŠTINSKOG SAVETA ZA BEZBEDNOST OPŠTINE MEDVEĐA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA ODBORA ZA UDRUŽIVANJE I SARADNJU SKUPŠTINE OPŠTINE MEDVEĐA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA ODBORA ZA UDRUŽIVANJE I SARADNJU SKUPŠTINE OPŠTINE MEDVEĐA
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA RODNU RAVNOPRAVNOST OPŠTINE MEDVEĐA
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KORISNIČKOG SAVETA JAVNIH SLUŽBI OPŠTINE MEDVEĐA
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA MLADE OPŠTINE MEDVEĐA
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA PRAĆENJE PRIMENE ETIČKOG KODEKSA OPŠTINE MEDVEĐA
 • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA OPŠTINE MEDVEĐA za 2019. godinu
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE MEDVEĐA ZA 2020. GODINU (III)
 • REŠENJE O IZMENI I DOPUNI REŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE OPŠTINE MEDVEĐA
 • ODLUKA O IZMENI POSLOVNIKA O RADU SKUPŠTINE OPŠTINE MEDVEĐA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA ZA MEĐUNACIONALNE ODNOSE
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA ZA MEĐUNACIONALNE ODNOSE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA Osnovne škole "Zenel Hajdini" u Tupalu
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA Osnovne škole "Zenel Hajdini" u Tupalu


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex