Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Leskovca

(broj 3/2022 od 11.02.2022.)


 • Odluka o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta grada Leskovca za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Leskovca za 2022. godinu
 • Odluka o usvajanju kratkoročnog akcionog plana za zaštitu vazduha na teritoriji grada Leskovca
 • Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Štaba za vanredne situacije grada Leskovca za 2021. godinu
 • Odluka o izgradnji i postavljanju spomenika Draganu Pavloviću Pelagiji u Predejanu
 • Odluka o razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova Gradske izborne komisije grada Leskovca u stalnom sastavu
 • Rešenje o prestanku mandata direktora Javnog komunalnog preduzeća "Grdelica" Grdelica
 • Rešenje o imenovanju v.d. direktora Javnog komunalnog preduzeća "Grdelica" Grdelica
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Štaba za vanredne situacije grada Leskovca
 • Rešenje o razrešenju Upravnog odbora Centra za stručno usavršavanje u obrazovanju
 • Rešenje o imenovanju Upravnog odbora Centra za stručno usavršavanje u obrazovanju
 • Rešenje o razrešenju Nadzornog odbora Centra za stručno usavršavanje u obrazovanju
 • Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Centra za stručno usavršavanje u obrazovanju
 • Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole "Radoje Domanović" u Manojlovcu
 • Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Radoje Domanović" u Manojlovcu
 • Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Škole za osnovno obrazovanje odraslih "Dositej Obradović" u Leskovcu
 • Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Škole za osnovno obrazovanje odraslih "Dositej Obradović" u Leskovcu
 • Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole "Vuk Karadžić" u Velikoj Grabovnici
 • Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Vuk Karadžić" u Velikoj Grabovnici
 • Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Gimnazije u Leskovcu
 • Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Gimnazije u Leskovcu


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex