Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Leskovca

(broj 29/2022 od 05.10.2022.)


 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE VLASOTINCE ZA 2022. GODINU
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVEŠTAJA O IZVRŠENJU BUDŽETA OPŠTINE VLASOTINCE ZA PERIOD 01.01.2022. - 30.06.2022. GODINE
 • ODLUKA O IZRADI PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA KOMPLEKS AZTR "AGRO-MIKS" GLOŽANE
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O KOMUNALNIM DELATNOSTIMA NA TERITORIJI OPŠTINE VLASOTINCE
 • ODLUKA O IZGRADNJI, POSTAVLJANJU I ODRŽAVANJU SPOMENIKA, SPOMEN OBELEŽJA I SKULPTURALNIH DELA NA TERITORIJI OPŠTINE VLASOTINCE
 • ODLUKA O ORGANIZACIJI RADA DOKTORA MEDICINE ZA STRUČNO UTVRĐIVANJE VREMENA I UZROKA SMRTI UMRLIH VAN ZDRAVSTVENE USTANOVE I IZDAVANJE POTVRDE O SMRTI NA TERITORIJI OPŠTINE VLASOTINCE
 • ODLUKA O PRAVU NA JEDNOKRATNI NOVČANI IZNOS ZA ĐAKE PRVAKE
 • ODLUKA O DODELI OKTOBARSKIH PRIZNANJA OPŠTINE VLASOTINCE ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O NAGRAĐIVANJU PROTIVGRADNIH STRELACA SA TERITORIJE OPŠTINE VLASOTINCE U 2022.GODINI
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU I POSLOVANJU JKP "VODOVOD" VLASOTINCE ZA PERIOD 01.01.2021-31.12.2021. SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM
 • ZAKLJUČAK O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZMENE I DOPUNE PROGRAMA POSLOVANJA JKP "VODOVOD" VLASOTINCE ZA 2022. GODINU
 • ZAKLJUČAK O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZMENE I DOPUNE PROGRAMA POSLOVANJA JKP "KOMUNALAC" VLASOTINCE ZA 2022. GODINU
 • ZAKLJUČAK O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZMENU CENOVNIKA USLUGA, RADOVA, MEHANIZACIJE I RADNE SNAGE JKP "VODOVOD" VLASOTINCE
 • ZAKLJUČAK O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM SUBVENCIJA JKP "KOMUNALAC" VLASOTINCE ZA 2022. GODINU
 • ZAKLJUČAK O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM KORIŠĆENJA SUBVENCIJA JKP "VODOVOD" VLASOTINCE ZA 2022. GODINU
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVEŠTAJA O OSTVARIVANJU GODIŠNJEG PLANA RADA PREDŠKOLSKE USTANOVE "MILKA DIMANIĆ", VLASOTINCE ZA RADNU 2021/2022 GODINU
 • ZAKLJUČAK O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PLAN RADA PREDŠKOLSKE USTANOVE "MILKA DIMANIĆ", VLASOTINCE ZA RADNU 2022/2023 GODINU
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "KOMUNALAC" VLASOTINCE
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA FUNKCIJE VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JKP "KOMUNALAC" VLASOTINCE
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OŠ "8. OKTOBAR" VLASOTINCE I IMENOVANJU NOVIH ČLANOVA
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OŠ "SINIŠA JANIĆ" VLASOTINCE I IMENOVANJU NOVIH ČLANOVA
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OŠ "SVETI SAVA" GLOŽANE I IMENOVANJU NOVIH ČLANOVA
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OŠ "BRAĆA MILENKOVIĆ" ŠIŠAVA I IMENOVANJU NOVIH ČLANOVA
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OŠ "DOSITEJ OBRADOVIĆ" SVOĐE I IMENOVANJU NOVIH ČLANOVA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OŠ "VUK KARADŽIĆ" TEGOŠNICA
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA FUNKCIJE ČLANA KOMISIJE ZA PLANOVE OPŠTINE VLASOTINCE I IMENOVANJU NOVOG ČLANA
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE VLASOTINCE
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA KAPITALNE INVESTICIJE GRADA LESKOVCA
 • PROGRAM KONTROLE KVALITETA VAZDUHA NA TERITORIJI GRADA LESKOVCA ZA 2023. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANJU PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA OSTVARENIH OD NAKNADE ZA KORIŠĆENJE ŠUMA I ŠUMSKOG ZEMLJIŠTA NA TERITORIJI GRADA LESKOVCA ZA 2022. GODINU
 • PRAVILNIK O NAČINU I KRITERIJUMIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DODELU SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE/SUFINANSIRANJE PROGRAMA UDRUŽENJA GRAĐANA U POLJOPRIVREDI-ZAŠTITA POLJOPRIVREDNIH RESURSA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA IZ BUDŽETA GRADA LESKOVCA


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex