Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Leskovca

(broj 27 od 04.10.2019.)


  • ODLUKA O DODELI OKTOBARSKE NAGRADE GRADA LESKOVCA ZA 2019. GODINU MEDALJE
  • ODLUKA O DODELI OKTOBARSKE NAGRADE GRADA LESKOVCA ZA 2019. GODINU MEDALJE
  • ODLUKA O DODELI OKTOBARSKE NAGRADE GRADA LESKOVCA ZA 2019. GODINU MEDALJE
  • ODLUKA O DODELI OKTOBARSKE NAGRADE GRADA LESKOVCA ZA 2019. GODINU MEDALJE
  • ODLUKA O DODELI OKTOBARSKE NAGRADE GRADA LESKOVCA ZA 2019. GODINU
  • ODLUKA O DODELI NAGRADA GRADA LESKOVCA ZA 2019. GODINU
  • ODLUKA O USVAJANJU PETE IZMENE I DOPUNE PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2019. GODINU

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex