Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Leskovca

(broj 24 od 07.09.2019.)


 • PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA KONTROLE KVALITETA VAZDUHA NA TERITORIJI GRADA LESKOVCA ZA 2018. I 2019. GODINU
 • PROGRAM KONTROLE KVALITETA VAZDUHA NA TERITORIJI GRADA LESKOVCA ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O SPROVOĐENJU JAVNOG KONKURSA ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROJEKATA IZ FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE GRADA LESKOVCA U 2019. GODINI
 • ODLUKA O PROGLAŠENJU RUKOMETNOG KLUBA "DUBOČICA 54" LESKOVAC ZA SPORTSKU ORGANIZACIJU U OBLASTI SPORTA KOJA JE OD POSEBNOG ZNAČAJA ZA GRAD LESKOVAC ZA 2019. GODINU
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA KAPITALNE INVESTICIJE GRADA LESKOVCA
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O BUDŽETU GRADA LESKOVCA ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICI SA DECOM NA TERITORIJI GRADA LESKOVCA
 • ODLUKA O DONOŠENJU PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA BLOK a 15 U PLANU GENERALNE REGULACIJE 10 "OHRIDSKO NASELJE" U LESKOVCU
 • ODLUKA O DONOŠENJU PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA PODCELINU 5C U CELINI 5 PLANA GENERALNE REGULACIJE 11 U LESKOVCU / Naselje između bojničkog i lebanskog puta/
 • ODLUKA O DONOŠENJU PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA DEO ROMSKOG NASELJA SLAVKO ZLATANOVIĆ" U LESKOVCU - podcelina a8-1 deo bloka 61 - PLANA GENERALNE REGULACIJE 10
 • ODLUKA O DONOŠENJU PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA PODZONU 1Ž U PLANU GENERALNE REGULACIJE 19 U LESKOVCU / zapadni deo naselja Donje Sinkovce /
 • ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA SA ELEMENTIMA KONCESIJE ZA POVERAVANJA OBAVLJANJA KOMUNALNE delatnosti linijskog prevoza putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju na teritoriji grada Leskovca
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA UMANJENJE KAPITALA JAVNOG PREDUZEĆA ZA PRUŽANJE PIJAČNIH USLUGA "PIJACA" LESKOVAC
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ZAMENIKA GRADSKOG PRAVOBRANIOCA GRADA LESKOVAC
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "URBANIZAM I IZGRADNJA LESKOVAC"
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "URBANIZAM I IZGRADNJA LESKOVAC"
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA SAVETA ZA RAZVOJ GRADA LESKOVCA
 • REŠENJE O IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA SAVETA ZA RAZVOJ GRADA LESKOVCA
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "GRDELICA" GRDELICA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA TEHNIČKE ŠKOLE "RADE METALAC" U LESKOVCU
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA TEHNIČKE ŠKOLE "RADE METALAC" U LESKOVCU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA TRGOVINSKO-UGOSTITELJSKE ŠKOLE U LESKOVCU
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA TRGOVINSKO-UGOSTITELJSKE ŠKOLE U LESKOVCU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA EKONOMSKE ŠKOLE "ĐUKA DINIĆ" U LESKOVCU
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA EKONOMSKE ŠKOLE "ĐUKA DINIĆ" U LESKOVCU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA ŠKOLE ZA TEKSTIL I DIZAJN U LESKOVCU
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA ŠKOLE ZA TEKSTIL I DIZAJN U LESKOVCU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA POLJOPRIVREDNE ŠKOLE U LESKOVCU
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA POLJOPRIVREDNE ŠKOLE U LESKOVCU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA HEMIJSKO-TEHNOLOŠKE ŠKOLE "BOŽIDAR ĐORĐEVIĆ KUKAR" U LESKOVCU
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA HEMIJSKO TEHNOLOŠKE ŠKOLE "BOŽIDAR ĐORĐEVIĆ KUKAR" U LESKOVCU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA MEDICINSKE ŠKOLE U LESKOVCU
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA MEDICINSKE ŠKOLE U LESKOVCU
 • REŠENJE 0 RAZREŠENJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA SREDNJE ŠKOLE U GRDELICI
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA SREDNJE ŠKOLE U GRDELICI
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA SREDNJE ŠKOLE "SVETOZAR KRSTIĆ-TOZA" U VUČJU
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA SREDNJE ŠKOLE "SVETOZAR KRSTIĆ-TOZA" U VUČJU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA MUZIČKE ŠKOLE "STANISLAV BINIČKI" U LESKOVCU
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA MUZIČKE ŠKOLE "STANISLAV BINIČKI" U LESKOVCU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA ŠKOLE ZA OSNOVNO OBRAZOVANJE ODRASLIH "DOSITEJ OBRADOVIĆ" U LESKOVCU
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA ŠKOLE ZA OSNOVNO OBRAZOVANJE ODRASLIH "DOSITEJ OBRADOVIĆ" U LESKOVCU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "KOSTA STAMENKOVIĆ" U LESKOVCU
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "KOSTA STAMENKOVIĆ" U LESKOVCU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "SVETOZAR MARKOVIĆ" U LESKOVCU
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "SVETOZAR MARKOVIĆ" U LESKOVCU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "VOŽD KARAĐORĐE" U LESKOVCU
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "VOŽD KARAĐORĐE" U LESKOVCU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "VASA PELAGIĆ" U LESKOVCU
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "VASA PELAGIĆ" U LESKOVCU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "TRAJKO STAMENKOVIĆ" U LESKOVCU
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "TRAJKO STAMENKOVIĆ" U LESKOVCU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "VUK KARADŽIĆ" U LESKOVCU
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "VUK KARADŽIĆ" U LESKOVCU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "PETAR TASIĆ" U LESKOVCU
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "PETAR TASIĆ" U LESKOVCU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "JOSIF KOSTIĆ" U LESKOVCU
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "JOSIF KOSTIĆ" U LESKOVCU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "DESANKA MAKSIMOVIĆ" U GRDELICI
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "DESANKA MAKSIMOVIĆ" U GRDELICI
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "JOSIF PANČIĆ" U ORAŠCU
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "JOSIF PANČIĆ" U ORAŠCU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "BORA STANKOVIĆ" U BOGOJEVCU
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "BORA STANKOVIĆ" U BOGOJEVCU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "VUK KARADŽIĆ" U PEČENJEVCU
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "VUK KARADŽIĆ" U PEČENJEVCU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "NIKOLA SKOBALJIĆ" U VELIKOM TRNJANU
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "NIKOLA SKOBALJIĆ" U VELIKOM TRNJANU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "ĐURA JAKŠIĆ" U TUREKOVCU
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "ĐURA JAKŠIĆ" U TUREKOVCU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "BORA STANKOVIĆ" U VUČJU
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "BORA STANKOVIĆ" U VUČJU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "BRANKO RADIČEVIĆ" U BRESTOVCU
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "BRANKO RADIČEVIĆ" U BRESTOVCU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "MILUTIN SMILJKOVIĆ" U VINARCU
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "MILUTIN SMILJKOVIĆ" U VINARCU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "VUK KARADŽIĆ" U VELIKOJ GRABOVNICI
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "VUK KARADŽIĆ" U VELIKOJ GRABOVNICI
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "RADOJE DOMANOVIĆ" U MANOJLOVCU
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "RADOJE DOMANOVIĆ" U MANOJLOVCU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "SLAVKO ZLATANOVIĆ" U MIROŠEVCU
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "SLAVKO ZLATANOVIĆ" U MIROŠEVCU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "ACA SINADINOVIĆ" U PREDEJANU
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "ACA SINADINOVIĆ" U PREDEJANU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "BORA STANKOVIĆ" U GUBEREVCU
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "BORA STANKOVIĆ" U GUBEREVCU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA GIMNAZIJE U LESKOVCU
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA GIMNAZIJE U LESKOVCU

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex