Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Leskovca

(broj 23/2023 od 01.09.2023.)


  • Odluka o ukidanju vanredne situacije na delu teritorije grada Leskovca
  • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Crna Trava za 2023. godinu
  • Rešenje o prihvatanju Izveštaja o radu Opštinskog pravobranilaštva opštine Vlasotince, koje štiti i imovinska prava i interese opštine Crna Trava za 2022. godinu
  • Rešenje o prihvatanju Izveštaja o izvršenju budžeta opštine Crna Trava za period 01.01.2023. - 30.06.2023. godine
  • Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave - Opštini Crna Trava
  • Odluka o načinu i postupku pripreme i distribucije paketa sa osnovnim životnim namirnicama i sredstvima za higijenu korisnicima penzija i korisnicima prava na novčanu socijalnu pomoć, prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica i prava na uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica na teritoriji grada Leskovca
  • Odluka o pristupanju izradi Strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije solarne elektrane sa baterijskim skladištem Solaris
  • Odluka o pristupanju izradi Strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije "Solarni park Bojnik" u opštini Bojnik


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex