Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Leskovca

(broj 23/2021 od 06.07.2021.)


 • Odluka o završnom računu budžeta opštine Bojnik za 2020.
 • Odluka o usvajanju godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za područje opštine Bojnik za 2021.
 • Odluka o usvajanju Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine opštine Bojnik za 2021.
 • Odluka o usvajanju Izveštaja o radu predsednika opštine Bojnik za 2020. godinu
 • Odluka o usvajanju izveštaja o radu Opštinskog veća opštine Bojnik za 2020. godinu
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka dužnosti vršioca dužnosti direktora Turističke organizacije opštine Bojnik
 • Rešenje o imenovanju direktora Turističke organizacije opštine Bojnik
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka dužnosti vršioca dužnosti direktora Narodne biblioteke "Vuk Karadžić" Bojnik
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Narodne biblioteke "Vuk Karadžić" Bojnik
 • Odluka o letnjem odmoru Skupštine opštine Bojnik
 • Odluka o izmenama u organizaciji i mestima na kojima će vakcine biti dostupne


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex