Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Leskovca

(broj 21 od 21.08.2019.)


  • REŠENJE O PRIHVATANJU IZVEŠTAJA O IZVRŠENJU BUDŽETA OPŠTINE CRNA TRAVA ZA PERIOD 01.01.2019. - 30.06.2019. GODINE
  • ODLUKA O USVAJANJU PROGRAMA PODRŠKE ZA SPROVOĐENJE POLJOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNO RAZVOJA OPŠTINE CRNA TRAVA ZA 2019. GODINU
  • ODLUKA O SUFINANSIRANJU IZRADE I POSTAVLJANJA SPOMENIKA "CRNOTRAVSKOM NEIMARU"
  • ODLUKA O PRENOSU PRAVA JAVNE SVOJINE NA POKRETNIM STVARIMA BEZ NAKNADE
  • ODLUKA
  • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŽALBENE KOMISIJE U OPŠTINI LEBANE
  • PROGRAM KONTROLE VAZDUHA NA TERITORIJI OPŠTINE LEBANE ZA 2019. GODINU

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex