Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Leskovca

(broj 20 od 09.08.2019.)


  • ODLUKA O USVAJANJU TREĆE IZMENE I DOPUNE PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2019. GODINU
  • REŠENJE O ODREĐIVANJU NADLEŽNOG ORGANA ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA DAVANJA U ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI
  • ZAKLJUČAK
  • REŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MESTA NA PODRUČJU OPŠTINE MEDVEĐA
  • ODLUKA

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex