Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Leskovca

(broj 2/2023 od 02.02.2023.)


  • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji rada i sistematizaciji poslova i radnih zadataka u JKP "Vodovod" Vlasotince
  • Odluka o raspodeli sredstava za finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata udruženja i organizacija od javnog interesa za 2022. godinu
  • Odluka o određivanju subjekata od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje za teritoriji opštine Crna Trava
  • Odluka o formiranju jedinica civilne zaštite opšte namene i specijalizovane jedinice civilne zaštite za uzbunjivanje na teritoriji opštine Crna Trava
  • Odluka o davanju saglasnosti na dopune Finansijskih planova mesnih zajednica za 2022. godinu
  • Odluka o osnivanju Saveta za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji grada Leskovca
  • Pravilnik o načinu korišćenja usluga sa posebnim pogodnostima ustanova kulture i sporta od strane omladine na teritoriji grada Leskovca


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex