Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Leskovca

(broj 17/2022 od 22.06.2022.)


 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE LEBANE
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE LEBANE
 • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA OPŠTINE LEBANE ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O OPŠTINSKOM VEĆU OPŠTINE LEBANE
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O POSTAVLJANJU MONTAŽNIH OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA NA POVRŠINAMA JAVNE NAMENE
 • ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG LIKVIDACIONOG IZVEŠTAJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "IMOVINA" LEBANE - U LIKVIDACIJI
 • ODLUKA O USVAJANJU ZAVRŠNOG LIKVIDACIONOG BILANSA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "IMOVINA" LEBANE - U LIKVIDACIJI
 • ODLUKA O OKONČANJU POSTUPKA LIKVIDACIJE JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "IMOVINA" LEBANE - U LIKVIDACIJI
 • ODLUKA O RASPODELI LIKVIDACIONOG OSTATKA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "IMOVINA" LEBANE - U LIKVIDACIJI
 • ODLUKA O ČUVANJU POSLOVNIH KNJIGA I DOKUMENATA PRIVREDNOG DRUŠTVA KOJE JE PRESTALO LIKVIDACIJOM - JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "IMOVINA" LEBANE
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA GIMNAZIJE U LEBANU
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OŠ "RADOVAN KOVAČEVIĆ-MAKSIM" U LEBANU
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OŠ "RADOJE DOMANOVIĆ" U BOŠNJACU
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OŠ "VUK KARADŽIĆ" U LEBANU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JKP "VETERINARSKA STANICA LEBANE" LEBANE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ODBORA ZA PROPISE I UPRAVU
 • REŠENJE
 • PRAVILNIK O SUFINANSIRANJU ENERGETSKE SANACIJE PORODIČNIH KUĆA PUTEM UGRADNJE SOLARNIH PANELA ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA SOPSTVENE POTREBE
 • PRAVILNIK O SUFINANSIRANJU MERA ENERGETSKE SANACIJE PORODIČNIH KUĆA I STANOVA KOJE SE ODNOSE NA UNAPREĐENJE TERMIČKOG OMOTAČA, TERMOTEHNIČKIH INSTALACIJA I UGRADNJE SOLARNIH KOLEKTORA ZA CENTRALNU PRIPREMU POTROŠNE TOPLE VODE PO JAVNOM POZIVU UPRAVE ZA PODSTICANJE I UNAPREĐENJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI JP1/22
 • PRAVILNIK O SUFINANSIRANJU ENERGETSKE SANACIJE PORODIČNIH KUĆA I STANOVA PUTEM UGRADNJE SOLARNIH PANELA ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA SOPSTVENE POTREBE I UNAPREĐENJE TERMOTEHNIČKOG SISTEMA PUTEM UGRADNJE KALORIMETARA, CIRKULACIONIH PUMPI, TERMOSTATSKIH VENTILA I DELITELJA TOPLOTE PO OSNOVU JAVNOG POZIVA ZA SUFINANSIRANJE PROGRAMA ENERGETSKE SANACIJE STAMBENIH ZGRADA, PORODIČNIH KUĆA I STANOVA, JP1/22
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA REALIZACIJU ENERGETSKE SANACIJE PORODIČNIH KUĆA PUTEM UGRADNJE SOLARNIH PANELA ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA SOPSTVENE POTREBE
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA REALIZACIJU ENERGETSKE SANACIJE


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex