Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Leskovca

(broj 16/2023 od 30.06.2023.)


 • Odluka o Završnom računu budžeta opštine Crna Trava za 2023. godinu
 • Odluka o usvajanju Operativnog plana za odbranu od poplava za vode II reda na teritoriji opštine Crna Trava za 2023. godinu
 • Odluka o usvajanju godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Crna Trava za 2023. godinu
 • Odluka o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini
 • Rešenje o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine opštine Crna Trava
 • Rešenje o izboru zamenika predsednika Skupštine opštine Medveđa
 • Rešenje o razrešenju člana Opštinskog veća opštine Medveđa
 • Odluka o izmenama i dopunama odluke o budžetu opštine Medveđa za 2023. godinu (II)
 • Odluka o Završnom računu budžeta opštine Medveđa za 2022. godinu
 • Odluka o pristupanju izradi izmene dela Plana generalne regulacije naseljenog mesta Medveđa - II
 • Odluka o pristupanju izradi izmene dela Plana generalne regulacije naseljenog mesta Medveđa - III
 • Odluka o pristupanju izradi izmene dela Plana generalne regulacije naseljenog mesta Medveđa - IV
 • Rešenje o usvajanju Koncesionog akta za poveravanje obavljanja komunalne delatnosti prigradskog prevoza putnika na teritoriji opštine Medveđa
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o pravima i uslugama u oblasti socijalne zaštite na teritoriji opštine Medveđa
 • Odluka o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine neposrednom pogodbom radi ispravke granica susedne parcele
 • Odluka o pokretanju postupka pribavljanja nepokretnosti u javnu svojinu i otuđenja nepokretnosti iz javne svojine putem razmene neposrednom pogodbom
 • Odluka o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine opštine Medveđa
 • Odluka o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine opštine Medveđa
 • Odluka o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine opštine Medveđa
 • Odluka o razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova Opštinske izborne komisije opštine Medveđa u stalnom sastavu
 • Rešenje o usvajanju Izveštaja o radu predsednika opštine Medveđa za 2022. godinu
 • Rešenje o usvajanju Izveštaja o radu Opštinskog veća opštine Medveđa za 2022. godinu
 • Rešenje o usvajanju Izveštaja o radu Opštinske uprave opštine Medveđa za 2022. godinu
 • Rešenje o usvajanju Izveštaja o radu Centra za socijalni rad opštine Medveđa za 2022. godinu
 • Rešenje o usvajanju Izveštaja o radu Kulturnog centra opštine Medveđa za 2022. godinu
 • Rešenje o usvajanju Izveštaja o radu Opštinske biblioteke "Petar Petrović Njegoš" u Medveđi za 2022. godinu
 • Rešenje o usvajanju Izveštaja o radu Turističke organizacije opštine Medveđa za 2022. godinu
 • Rešenje o usvajanju Izveštaja o radu Predškolske ustanove "Mladost" u Medveđi za 2022. godinu
 • Rešenje o usvajanju Izveštaja o radu Javno komunalnog preduzeća "Obnova" u Medveđi za 2022. godinu
 • Rešenje o razrešenju člana Komisije za imenovanja direktora javnih preduzeća opštine Medveđa
 • Rešenje o imenovanju člana Komisije za imenovanja direktora javnih preduzeća opštine Medveđa
 • Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora JKP "Obnova" u Medveđi
 • Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća "Obnova", Medveđa
 • Rešenje o davanju saglasnosti na izmenu i dopunu Statuta Turističke organizacije opštine Medveđa
 • Rešenje o razrešenju članova Školskog odbora Osnovne škole "Gornja Jablanica" u Medveđi
 • Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole "Gornja Jablanica" u Medveđi
 • Rešenje o razrešenju članova Školskog odbora Osnovne škole "Sijarinska Banja" u Sijarinskoj Banji
 • Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole "Sijarinska Banja" u Sijarinskoj Banji
 • Rešenje o razrešenju članova Školskog odbora Osnovne škole "Zenelj Hajdini" u Tupalu
 • Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole "Zenelj Hajdini" u Tupalu


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex