Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Leskovca

(broj 15/2023 od 28.06.2023.)


 • Odluka o proglašenju vanredne situacije za deo teritorije opštine Bojnik
 • Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine grada Leskovca
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine grada Leskovca
 • Odluka o Završnom računu budžeta grada Leskovca za 2022. godinu
 • Odluka o izradi Programa energetske efikasnosti grada Leskovca za period 2023-2025. godine
 • Rešenje o prestanku mandata direktora JKP "Vodovod" Leskovac
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora JKP "Vodovod" Leskovac
 • Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Ustanove za sport i fizičku kulturu "Sportsko rekreativni centar Dubočica Leskovac"
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Ustanove za sport i fizičku kulturu "Sportsko rekreativni centar Dubočica Leskovac"
 • Rešenje o razrešenju Nadzornog odbora Leskovačkog kulturnog centra
 • Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Leskovačkog kulturnog centra
 • Rešenje o razrešenju članova Školskog odbora Tehničke škole "Rade Metalac" u Leskovcu
 • Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora Tehničke škole "Rade Metalac" u Leskovcu
 • Rešenje o razrešenju članova Školskog odbora Trgovinsko-ugostiteljske škole u Leskovcu
 • Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora Trgovinsko-ugostiteljske škole u Leskovcu
 • Rešenje o razrešenju članova Školskog odbora Ekonomske škole "Đuka Dinić" u Leskovcu
 • Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora Ekonomske škole "Đuka Dinić" u Leskovcu
 • Rešenje o razrešenju članova Školskog odbora Škole za tekstil i dizajn u Leskovcu
 • Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora Škole za tekstil i dizajn u Leskovcu
 • Rešenje o razrešenju članova Školskog odbora Poljoprivredne škole u Leskovcu
 • Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora Poljoprivredne škole u Leskovcu
 • Rešenje o razrešenju članova Školskog odbora Hemijsko-tehnološke škole "Božidar Đorđević Kukar" u Leskovcu
 • Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora Hemijsko-tehnološke škole "Božidar Đorđević Kukar" u Leskovcu
 • Rešenje o razrešenju članova Školskog odbora Medicinske škole u Leskovcu
 • Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora Medicinske škole u Leskovcu
 • Rešenje o razrešenju članova Školskog odbora Srednje škole u Grdelici
 • Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora Srednje škole u Grdelici
 • Rešenje o razrešenju članova Školskog odbora Srednje škole "Svetozar Krstić Toza" u Vučju
 • Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora Srednje škole "Svetozar Krstić Toza" u Vučju
 • Rešenje o razrešenju članova Školskog odbora Muzičke škole "Stanislav Binički" u Leskovcu
 • Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora Muzičke škole "Stanislav Binički" u Leskovcu
 • Rešenje o razrešenju članova Školskog odbora Škole za osnovno obrazovanje odraslih "Dositej Obradović" u Leskovcu
 • Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora Škole za osnovno obrazovanje odraslih "Dositej Obradović" u Leskovcu
 • Rešenje o razrešenju članova Školskog odbora Osnovne škole "Kosta Stamenković" u Leskovcu
 • Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole "Kosta Stamenković" u Leskovcu
 • Rešenje o razrešenju članova Školskog odbora Osnovne škole "Svetozar Marković" u Leskovcu
 • Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole "Svetozar Marković" u Leskovcu
 • Rešenje o razrešenju članova Školskog odbora Osnovne škole "Vožd Karađorđe" u Leskovcu
 • Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole "Vožd Karađorđe" u Leskovcu
 • Rešenje o razrešenju članova Školskog odbora Osnovne škole "Vasa Pelagić" u Leskovcu
 • Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole "Vasa Pelagić" u Leskovcu
 • Rešenje o razrešenju članova Školskog odbora Osnovne škole "Trajko Stamenković" u Leskovcu
 • Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole "Trajko Stamenković" u Leskovcu
 • Rešenje o razrešenju članova Školskog odbora Osnovne škole "Vuk Karadžić" u Leskovcu
 • Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole "Vuk Karadžić" u Leskovcu
 • Rešenje o razrešenju članova Školskog odbora Osnovne škole "Petar Tasić" u Leskovcu
 • Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole "Petar Tasić" u Leskovcu
 • Rešenje o razrešenju članova Školskog odbora Osnovne škole "Josif Kostić" u Leskovcu
 • Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole "Josif Kostić" u Leskovcu
 • Rešenje o razrešenju članova Školskog odbora Osnovne škole "Desanka Maksimović" u Grdelici
 • Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole "Desanka Maksimović" u Grdelici
 • Rešenje o razrešenju članova Školskog odbora Osnovne škole "Josif Pančić" u Orašcu
 • Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole "Josif Pančić" u Orašcu
 • Rešenje o razrešenju članova Školskog odbora Osnovne škole "Bora Stanković" u Bogojevcu
 • Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole "Bora Stanković" u Bogojevcu
 • Rešenje o razrešenju članova Školskog odbora Osnovne škole "Vuk Karadžić" u Pečenjevcu
 • Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole "Vuk Karadžić" u Pečenjevcu
 • Rešenje o razrešenju članova Školskog odbora Osnovne škole "Nikola Skobaljić" u Velikom Trnjanu
 • Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole "Nikola Skobaljić" u Velikom Trnjanu
 • Rešenje o razrešenju članova Školskog odbora Osnovne škole "Bora Stanković" u Vučju
 • Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole "Bora Stanković" u Vučju
 • Rešenje o razrešenju članova Školskog odbora Osnovne škole "Branko Radičević" u Brestovcu
 • Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole "Branko Radičević" u Brestovcu
 • Rešenje o razrešenju članova Školskog odbora Osnovne škole "Milutin Smiljković" u Vinarcu
 • Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole "Milutin Smiljković" u Vinarcu
 • Rešenje o razrešenju članova Školskog odbora Osnovne škole "Vuk Karadžić" u Velikoj Grabovnici
 • Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole "Vuk Karadžić" u Velikoj Grabovnici
 • Rešenje o razrešenju članova Školskog odbora Osnovne škole "Radoje Domanović" u Manojlovcu
 • Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole "Radoje Domanović" u Manojlovcu
 • Rešenje o razrešenju članova Školskog odbora Osnovne škole "Slavko Zlatanović" u Miroševcu
 • Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole "Slavko Zlatanović" u Miroševcu
 • Rešenje o razrešenju članova Školskog odbora Osnovne škole "Aca Sinadinović" u Predejanu
 • Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole "Aca Sinadinović" u Predejanu
 • Rešenje o razrešenju članova Školskog odbora Osnovne škole "Bora Stanković" u Guberevcu
 • Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole "Bora Stanković" u Guberevcu
 • Rešenje o razrešenju članova Školskog odbora Osnovne škole "Đura Jakšić" u Turekovcu
 • Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole "Đura Jakšić" u Turekovcu


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex