Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Leskovca

(broj 14/2023 od 21.06.2023.)


 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu opštine Vlasotince za 2023. godinu
 • Odluka o završnom računu budžeta opštine Vlasotince za 2022. godinu
 • Zaključak o usvajanju Strategije upravljanja rizicima opštine Vlasotince 2023-2025.
 • Zaključak o usvajanju Programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za 2023. godinu
 • Zaključak o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja JKP "Komunalac" Vlasotince za 2023. godinu
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu SRC "Vlasina" Vlasotince sa finansijskim izveštajem za 2022. godinu
 • Zaključak o davanju saglasnosti na cenovnik usluga, radova, mehanizacije i radne snage JKP "Vodovod" Vlasotince
 • Zaključak o davanju saglasnosti na izmenu cenovnika komunalnih usluga JKP "Komunalac" Vlasotince
 • Zaključak o davanju saglasnosti na statut Narodne biblioteke "Desanka Maksimović" u Vlasotincu
 • Rešenje o izmeni Rešenja o davanju na korišćenje prostorija u zgradi državnih organa i institucija
 • Rešenje o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije Vlasotince
 • Rešenje o prestanku funkcije vršioca dužnosti direktora Kulturnog centra u Vlasotincu
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Kulturnog centra u Vlasotincu
 • Odluka o donošenju Programa otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Leskovca


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex