Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Leskovca

(broj 14/2022 od 14.05.2022.)


 • ODLUKA O ANGAŽOVANJU REVIZORA ZA OBAVLJANJE EKSTERNE REVIZIJE ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA OPŠTINE VLASOTINCE ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O PRISTUPANJU IZRADI PROGRAMA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE NA TERITORIJI OPŠTINE VLASOTINCE, ZA PERIOD OD 2023. DO 2033. GODINE
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU NARODNE BIBLIOTEKE "DESANKA MAKSIMOVIĆ" VLASOTINCE SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM ZA 2021. GODINU
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU KULTURNOG CENTRA VLASOTINCE SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM ZA 2021. GODINU
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE VLASOTINCE SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM ZA 2021. GODINU
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU SRC "VLASINA" VLASOTINCE SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM ZA 2021. GODINU
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINE VLASOTINCE I CRNA TRAVA SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM ZA 2021. GODINU
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU OPŠTINSKOG PRAVOBRANILAŠTVA U VLASOTINCU ZA OPŠTINU VLASOTINCE I OPŠTINU CRNA TRAVA ZA 2021. GODINU
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU OPŠTINSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE VLASOTINCE ZA 2021. GODINU
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU OPERATIVNOG PLANA ZA ODBRANU OD POPLAVA ZA VODE II REDA NA TERITORIJI OPŠTINE VLASOTINCE ZA 2022. GODINU
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VODOVOD" VLASOTINCE
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA SPORTSKO REKREATIVNOG CENTRA "VLASINA", VLASOTINCE
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA SPORTSKO REKREATIVNOG CENTRA "VLASINA", VLASOTINCE
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA ČLANA NADZORNOG ODBORA JKP "KOMUNALAC" VLASOTINCE I IMENOVANJU NOVOG ČLANA
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA ČLANA UPRAVNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE VLASOTINCE I IMENOVANJU NOVOG ČLANA
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OŠ "BOŽIDAR MILJKOVIĆ" GORNJI PRISJAN I IMENOVANJU NOVOG ČLANA
 • KOLEKTIVNI UGOVOR ZA JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "VODOVOD" VLASOTINCE
 • REŠENJE
 • REŠENJE
 • REŠENJE
 • REŠENJE
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NAČELNIKA GRADSKE UPRAVE GRADA LESKOVCA


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex