Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Leskovca

(broj 13 od 20.06.2018.)


  • PRAVILNIK O NAČINU I KRITERIJUMIMA ZA REALIZACIJU KONKURSA ZA FINANSIRANJE OMLADINSKIH VOLONTERSKIH PROJEKATA U CILJU PODSTICANJA AKTIVIZMA I VOLONTERIZMA MLADIH
  • PRAVILNIK O SREDSTVIMA ZA PODSTICANJE PROGRAMA ILI NEDOSTAJUĆEG DELA SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROGRAMA OD JAVNOG INTERESA KOJA REALIZUJU UDRUŽENJA U OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE, A KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA GRADA LESKOVCA

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex