Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Leskovca

(broj 12/2023 od 31.05.2023.)


 • Rešenje o promeni aproprijacije Kulturnog centra Opštine Medveđa za 2023. godinu
 • Rešenje o obrazovanju Radne grupe za finansijsko upravljanje i kontrolu u Opštini Lebane
 • Odluka o davanju na korišćenje putničkog vozila
 • Pravilnik o finansijskom upravljanju i kontroli u Opštini Lebane
 • Strategija upravljanja rizicima u Opštini Lebane
 • Rešenje o nepristupanju izradi Strateške procene uticaja na životnu sredinu za Plan prva izmena i dopuna Plana generalne regulacije 10 u Leskovcu, za deo naselja "Ohridsko", južno od kompleksa "Zdravlje Aktavis" - deo Bloka a14
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Opštine Crna Trava za 2023. godinu
 • Rešenje o prihvatanju Izveštaja o radu Turističke organizacije Opštine Crna Trava za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada Turističke organizacije Opštine Crna Trava za 2023. godinu
 • Rešenje o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine Opštine Crna Trava
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Saveta za bezbednost Opštine Crna Trava
 • Odluka o uspostavljanju saradnje Opštine Lebane, Republika Srbija, sa Opštinom Krivogaštani, Republika Severna Makedonija


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex