Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Leskovca

(broj 12/2021 od 06.04.2021.)


 • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA I POSTUPKU DODELE SREDSTAVA CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA
 • PRAVILNIK O NAČINU KORIŠĆENJA I UPOTREBE SLUŽBENIH VOZILA OPŠTINE LEBANE
 • ODLUKA O OSNIVANJU OPŠTINSKOG SAVETA ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA
 • ODLUKA O PRIBAVLJANJU NEPOKRETNOSTI U JAVNU SVOJINU NEPOSREDNOM POGODBOM
 • ODLUKA O OTUĐENJU NEPOKRETNOSTI IZ JAVNE SVOJINE NEPOSREDNOM POGODBOM
 • ODLUKA O OTUĐENJU NEPOKRETNOSTI IZ JAVNE SVOJINE NEPOSREDNOM POGODBOM
 • ODLUKA O DONOŠENJU OPERATIVNOG PLANA ODBRANE OD POPLAVA ZA VODE II REDA NA TERITORIJI OPŠTINE BOJNIK ZA 2021. GODINU
 • IZVEŠTAJ O RADU OPŠTINSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE OPŠTINE BOJNIK ZA 2020. GODINU
 • PLAN RADA OPŠTINSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE OPŠTINE BOJNIK ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O IZVRŠENJU BUDŽETA OŠ "STANIMIR VELJKOVIĆ ZELE" BOJNIK U PERIODU 01.01.2020. GODINE DO 31.12.2020. GODINE
 • ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O MATERIJALNO ­ FINANSIJSKOM POSLOVANJU OŠ "STOJAN LJUBIĆ" U KOSANČIĆU ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU I MATERIJALNO ­ FINANSIJSKOM POSLOVANJU TŠ "BOŠKO KRSTIĆ" U BOJNIKU ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD BOJNIK ZA PERIOD 01.01.2020. GODINE DO 31.12.2020. GODINE
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD BOJNIK ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU DOMA ZDRAVLJA BOJNIK ZA PERIOD OD 01.01.2020. GODINE DO 31.12.2020. GODINE
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PLAN RADA DOMA ZDRAVLJA BOJNIK ZA 2021. GODINU
 • REŠENJE O PRESTANKU ANGAŽOVANJA MRTVOZORNIKA OPŠTINE BOJNIK
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU MRTVOZORNIKA OPŠTINE BOJNIK
 • ODLUKA O USLOVIMA I VISINI NAKNADE ZA USPOSTAVLJANJE PRAVA SLUŽBENOSTI NA POVRŠINAMA JAVNE NAMENE I NEPOKRETNOSTIMA U JAVNOJ SVOJINI OPŠTINE BOJNIK


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex