Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Leskovca

(broj 11/2023 od 11.05.2023.)


 • Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine grada Leskovca
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine grada Leskovca
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu grada Leskovca
 • Odluka o izradi Plana generalne regulacije 7 - "Moravska" u Leskovcu, na području Generalnog urbanističkog plana Leskovca
 • Odluka o usvajanju Operativnog plana odbrane od poplava za vode II reda na teritoriji grada Leskovca za 2023. godinu
 • Odluka o Gradskom veću grada Leskovca
 • Odluka o usvajanju predloga koncesionog akta za poveravanje obavljanja komunalne delatnosti linijskog prevoza putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju na teritoriji grada Leskovca
 • Odluka o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom
 • Odluka o načinu korišćenja i raspolaganja stanovima u javnoj svojini grada Leskovca i pružanju stambene podrške
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Leskovačkog kulturnog centra
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o osnivanju Doma kulture u Brestovcu
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Doma kulture u Vučju
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Doma kulture u Grdelici
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Doma kulture u Pečenjevcu
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o osnivanju Doma kulture Roma
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju i preuzimanju osnivačkih prava nad Apotekarskom ustanovom Leskovac
 • Odluka o uspostavljanju saradnje između grada Leskovca - Republika Srbija i opštine Aristotelis, Opštinske zajednice Jerisos - Republika Grčka
 • Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća "Gradska autobuska stanica Leskovac"
 • Rešenje o razrešenju glavnog urbaniste grada Leskovca
 • Rešenje o imenovanju glavnog urbaniste grada Leskovca
 • Rešenje o imenovanju Stručnog tima - Komisije za sprovođenje postupka izbora privatnog partnera kome se poverava obavljanje komunalne delatnosti linijskog prevoza putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju na teritoriji grada Leskovca
 • Rešenje o razrešenju člana UO Istorijskog arhiva iz reda zaposlenih i imenovanju člana UO iz reda predstavnika osnivača
 • Odluka o razrešenju i imenovanju zamenika predsednika Gradske izborne komisije grada Leskovca u stalnom sastavu
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika Odbora za obrazovanje, kulturu, sport i omladinu Skupštine grada Leskovca
 • Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole "Bora Stanković" u Guberevcu
 • Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Bora Stanković" u Guberevcu
 • Rešenje o razrešenju članova Školskog odbora Škole za osnovno i srednje obrazovanje "11. oktobar" u Leskovcu
 • Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora Škole za osnovno i srednje obrazovanje "11. oktobar" u Leskovcu


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex