Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Leskovca

(broj 11/2021 od 03.04.2021.)


 • ODLUKA O ANGAŽOVANJU REVIZORA ZA OBAVLJANJE EKSTERNE REVIZIJE ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA GRADA LESKOVCA ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O DONOŠENJU PLANA DETALJNE REGULACIJE NA PROSTORU SANITARNE DEPONIJE "ŽELJKOVAC" U LESKOVCU SA IZVEŠTAJEM O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU
 • ODLUKA O IZRADI IZMENE I DOPUNE PLANA GENERALNE REGULACIJE 8 U LESKOVCU ­ "NJEGOŠEVA" (za deo građevinskog bloka 58)
 • ODLUKA O IZRADI PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA DELOVE NEKATEGORISANIH PUTEVA NP-2 I PLANIRANOG NEKATEGORISANOG PUTA DRĆEVAC-DONJA LOKOŠNICA U ZONI RASKRSNICE SA OPŠTINSKIM PUTEVIMA OP 18 I OP 19 KROZ NASELJENO MESTO DRĆEVAC
 • ODLUKA O DONOŠENJU PROGRAMA RAZVOJA TURIZMA GRADA LESKOVCA SA AKCIONIM PLANOM 2020-2025. GODINE
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA SPORAZUM O REGULISANJU MEĐUSOBNIH ODNOSA IZMEĐU JKP "TOPLANA" LESKOVAC I SRPSKE PRAVOSLAVNE CRKVE - SRPSKA PRAVOSLAVNA OPŠTINA U LESKOVCU
 • ODLUKA
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZA PROIZVODNJU I DISTRIBUCIJU TOPLOTNE ENERGIJE "TOPLANA" LESKOVAC
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "KOMUNALAC" LESKOVAC
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VODOVOD" LESKOVAC
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA STAMBENE USLUGE "DOM" LESKOVAC
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA PRUŽANJE PIJAČNIH USLUGA "PIJACA" LESKOVAC
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA CENTRA ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE U OBRAZOVANJU
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA CENTRA ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE U OBRAZOVANJU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA APOTEKE LESKOVAC
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA APOTEKE LESKOVAC
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA APOTEKE LESKOVAC
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA APOTEKE LESKOVAC
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZA PROIZVODNJU I DISTRIBUCIJU TOPLOTNE ENERGIJE "TOPLANA" LESKOVAC
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZA PROIZVODNJU I DISTRIBUCIJU TOPLOTNE ENERGIJE "TOPLANA" LESKOVAC
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA STAMBENE USLUGE "DOM" LESKOVAC
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA STAMBENE USLUGE "DOM" LESKOVAC
 • REŠENJE O RAZREŠENJU NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "URBANIZAM I IZGRADNJA LESKOVAC"
 • REŠENJE O IMENOVANJU NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "URBANIZAM I IZGRADNJA LESKOVAC"
 • REŠENJE O RAZREŠENJU UPRAVNOG ODBORA NARODNOG MUZEJA LESKOVAC
 • REŠENJE O IMENOVANJU UPRAVNOG ODBORA NARODNOG MUZEJA LESKOVAC
 • REŠENJE O RAZREŠENJU NADZORNOG ODBORA NARODNOG MUZEJA LESKOVAC
 • REŠENJE O IMENOVANJU NADZORNOG ODBORA NARODNOG MUZEJA LESKOVAC
 • REŠENJE O RAZREŠENJU UPRAVNOG ODBORA USTANOVE ZA SPORT I FIZIČKU KULTURU "SPORTSKO REKREATIVNI CENTAR DUBOČICA LESKOVAC"
 • REŠENJE O IMENOVANJU UPRAVNOG ODBORA USTANOVE ZA SPORT I FIZIČKU KULTURU "SPORTSKO REKREATIVNI CENTAR DUBOČICA LESKOVAC"
 • REŠENJE O RAZREŠENJU NADZORNOG ODBORA USTANOVE ZA SPORT I FIZIČKU KULTURU "SPORTSKO REKREATIVNOG CENTRA DUBOČICA LESKOVAC"
 • REŠENJE O IMENOVANJU NADZORNOG ODBORA USTANOVE ZA SPORT I FIZIČKU KULTURU "SPORTSKO REKREATIVNOG CENTRA DUBOČICA LESKOVAC"
 • REŠENJE O RAZREŠENJU NADZORNOG ODBORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD LESKOVAC
 • REŠENJE O IMENOVANJU NADZORNOG ODBORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD LESKOVAC
 • REŠENJE O RAZREŠENJU UPRAVNOG ODBORA CENTRA ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE U OBRAZOVANJU
 • REŠENJE O IMENOVANJU UPRAVNOG ODBORA CENTRA ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE U OBRAZOVANJU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU NADZORNOG ODBORA CENTRA ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE U OBRAZOVANJU
 • REŠENJE O IMENOVANJU NADZORNOG ODBORA CENTRA ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE U OBRAZOVANJU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE GRADA LESKOVCA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE GRADA LESKOVCA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA EKONOMSKE ŠKOLE "ĐUKA DINIĆ" U LESKOVCU
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA EKONOMSKE ŠKOLE "ĐUKA DINIĆ" U LESKOVCU


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex