Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Leskovca

(broj 10/2023 od 09.05.2023.)


 • Odluka o pristupanju izradi Strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije "Prijemni i predajni centar Radan" u opštini Bojnik
 • Pravilnik o korišćenju mobilnih telefona u službene svrhe
 • Odluka o dodeljivanju aprilskih nagrada i drugih priznanja opštine Crna Trava povodom Dana opštine 26.04.2023. godine
 • Odluka o prvoj izmeni i dopuni Odluke o budžetu opštine Bojnik za 2023. godinu sa Odlukom o izmenama kadrovskog plana opštinske uprave i opštinskog pravobranilaštva opštine Bojnik za 2023. godinu
 • Odluka o izradi Plana detaljne regulacije "Prijemni i predajni centar Radan" u opštini Bojnik
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik pružanja usluga JKP "Jedinstvo" Bojnik za 2023. godinu
 • Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o obrazovanju Komisije za izradu predloga godišnjih programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji opštine Bojnik za period od 2023. - 2027. godine
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata Nadzornog odbora JKP "Jedinstvo" Bojnik
 • Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora JKP "Jedinstvo" Bojnik
 • Rešenje o delimičnom ukidanju Rešenja Skupštine opštine Bojnik br. 06-5/08-02 od 24.06.2008. godine
 • Rešenje o prestanku funkcije V.D. direktora JKP "Komunalac" Lebane
 • Rešenje o imenovanju V.D. direktora JKP "Komunalac" Lebane


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex