Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Leskovca

(broj 1/2023 od 20.01.2023.)


  • REŠENJE O PRISTUPANJU IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA PLAN DETALJNE REGULACIJE HUMANIH GROBALJA U NASELJENIM MESTIMA BRZA, LIPOVICA I STROJKOVCE
  • REŠENJE O NEPRISTUPANJU IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA PLAN PRVA IZMENA I DOPUNA PLANA GENERALNE REGULACIJE ZA NASELJENO MESTO PREDEJANE
  • ODLUKA O RASPODELI SREDSTAVA SPORTSKIM KLUBOVIMA I UDRUŽENJIMA IZ OBLASTI JAVNOG INTERESA ZA LOKALNU ZAJEDNICU U OBLASTI SPORTA U 2023. GODINI NA TERITORIJI OPŠTINE BOJNIK
  • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA KOMISIJE ZA REŠAVANJE U UPRAVNOM POSTUPKU U DRUGOM STEPENU I ZA REŠAVANJE SUKOBA NADLEŽNOSTI


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex