Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Leskovca

(broj 1 od 24.01.2020.)


 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA FUNKCIJE PREDSEDNIKA I ČLANOVA ŽALBENE KOMISIJE
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA ŽALBENE KOMISIJE OPŠTINE VLASOTINCE
 • PROGRAM POSTAVLJANJA MANJIH MONTAŽNIH OBJEKATA - BILBORDA NA JAVNIM POVRŠINAMA
 • PROGRAM POSTAVLJANJA MANJIH MONTAŽNIH OBJEKATA NA JAVNIM POVRŠINAMA za 2020 i 2021 godinu
 • ODLUKA O RASPODELI SREDSTAVA SPORTSKIM KLUBOVIMA I UDRUŽENJIMA IZ OBLASTI JAVNOG INTERESA ZA LOKALNU ZAJEDNICU U OBLASTI SPORTA U 2020. GODINI NA TERITORIJI OPŠTINE BOJNIK
 • ODLUKA O RASPODELI SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE ILI SUFINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA UDRUŽENJA I ORGANIZACIJA OD JAVNOG INTERESA ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O MREŽI OSNOVNIH ŠKOLA NA TERITORIJI OPŠTINE BOJNIK
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADA LESKOVCA
 • REŠENJE O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADA LESKOVCA
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADA LESKOVCA
 • REŠENJE O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADA LESKOVCA
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADA LESKOVCA
 • REŠENJE O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADA LESKOVCA
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADA LESKOVCA
 • REŠENJE O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADA LESKOVCA
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADA LESKOVCA
 • REŠENJE O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADA LESKOVCA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA MUZIČKE ŠKOLE "STANISLAV BINIČKI" U LESKOVCU
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA MUZIČKE ŠKOLE "STANISLAV BINIČKI" U LESKOVCU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA PRUŽANJE PIJAČNIH USLUGA "PIJACA" LESKOVAC
 • REŠENJE O IMENOVANJU NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA PRUŽANJE PIJAČNIH USLUGA "PIJACA" LESKOVAC
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VODOVOD" LESKOVAC
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VODOVOD" LESKOVAC
 • REŠENJE
 • REŠENJE
 • PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE GRADA LESKOVCA ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O KOMUNALNIM DELATNOSTIMA NA TERITORIJI OPŠTINE VLASOTINCE
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O PROMENI OSNIVAČKOG AKTA JKP "VODOVOD" VLASOTINCE
 • ODLUKA O OPŠTEM KUĆNOM REDU U STAMBENIM I STAMBENO-POSLOVNIM ZGRADAMA NA TERITORIJI OPŠTINE VLASOTINCE
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA FUNKCIJE ČLANA OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE VLASOTINCE
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA FUNKCIJE SEKRETARA SKUPŠTINE OPŠTINE VLASOTINCE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex