Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kraljeva

(broj 8/2021 od 26.03.2021.)


 • Odluka o potvrđivanju mandata odborniku u Skupštini grada Kraljeva
 • Odluka o prestanku mandata odborniku u Skupštini grada Kraljeva
 • Odluka o dopunama Odluke o komunalnom uređenju grada
 • Odluka o neposrednom otuđenju nepokretnosti iz javne svojine u Dositejevoj ulici
 • Odluka o pravu na naknadu dela troškova sahranjivanja lica preminulih usled bolesti COVID 19 izazvane virusom SARS-COV-2
 • Odluka o visini ekonomske cene usluga Predškolske ustanove "Olga Jovičić-Rita" Kraljevo za 2021. godinu
 • Odluka o usvajanju Sporazuma o saradnji u oblasti smanjenja rizika od katastrofa i poslova razvoja civilne zaštite gradova i opština u slivu Zapadne Morave
 • Program otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Kraljeva
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program rada i Godišnji finansijski plan za 2021.godinu Narodnog muzeja iz Kraljeva
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program rada sa Finansijskim planom za 2021.godinu Istorijskog arhiva iz Kraljeva
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada za 2021.godinu Narodne biblioteke "Stefan Prvovenčani" iz Kraljeva
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada sa Godišnjim finansijskim planom za 2021.godinu Kraljevačkog pozorišta iz Kraljeva
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada i Godišnji finansijski plan za 2021.godinu Zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Kraljeva
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program rada sa Finansijskim planom prihoda i rashoda za 2021.godinu Kulturnog centra "Ribnica" iz Kraljeva
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan za 2021.godinu Doma kulture "Studenica" iz Ušća
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada za školsku 2020/2021. godinu sa Finansijskim planom za 2020.godinu i Finansijski plan za 2021. godinu Dečjeg odmarališta "Goč" iz Kraljeva
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji plan rada za radnu 2020/2021.godinu sa izmenama i dopunama Godišnjeg plana rada za radnu 2020/2021.godinu u delu Finansijskog plana za 2021.godinu Predškolske ustanove "Olga Jovičić-Rita" iz Kraljeva
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan za 2021.godinu Centra za socijalni rad iz Kraljeva
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada, Plan razvoja i Godišnji finansijski plan za 2021.godinu Centra lokalnih usluga grada Kraljeva iz Kraljeva
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program rada sa Finansijskim planom za 2021. godinu Javne ustanove "Turistička organizacija Kraljeva" iz Kraljeva
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji plan rada za 2021. godinu Sportskog centra "Ibar" iz Kraljeva
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Skupštine Regionalnog centra za upravljanje komunalnim otpadom "Region Kraljevo" d.o.o. Kraljevo o izboru predsednika Skupštine društva
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih preduzeća čiji je osnivač grad Kraljevo
 • Rešenje o razrešenju i izboru člana Administrativno-mandatske komisije Skupštine grada Kraljeva
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika, zamenika predsednika i imenovanju sekretara Komisije za sprovođenje komasacije dela katastarskih opština Samaila i Mrsać, grada Kraljeva
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka dužnosti predsednika i tri člana Upravnog odbora i dva člana Nadzornog odbora i imenovanju predsednika i dva člana Upravnog odbora i predsednika i dva člana Nadzornog odbora "Apotekarske ustanove Kraljevo" iz Kraljeva
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka dužnosti i imenovanju člana Upravnog odbora Narodne biblioteke "Stefan Prvovenčani" iz Kraljeva
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka dužnosti i imenovanju člana Upravnog odbora i člana Nadzornog odbora Sportskog centra "Ibar" iz Kraljeva
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka dužnosti i imenovanju člana Upravnog odbora Centra za socijalni rad iz Kraljeva
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora u Osnovnoj školi "IV kraljevački bataljon" u Kraljevu
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju tri člana Školskog odbora u Osnovnoj školi "Branko Radičević" u Vitkovcu
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora u Osnovnoj školi "Dositej Obradović" u Vrbi
 • Zaključak o ispravci tehničkih grešaka u Izmeni plana detaljne regulacije "Centar grada Kraljeva"
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu Štaba za vanredne situacije grada Kraljeva za 2020. godinu
 • Zaključak o usvajanju Plana rada Štaba za vanredne situacije grada Kraljeva za 2021. godinu
 • Godišnji izveštaj Lokalnog ombudsmana grada Kraljeva za 2020. godinu


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex