Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kraljeva

(broj 7/2022 od 09.03.2022.)


  • Rešenje o obrazovanju Komisije za izradu predloga Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Kraljeva
  • Rešenje o raspoređivanju sredstava za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Kraljeva u 2022. godini
  • Rešenje o odobrenju godišnjih programa u oblasti sporta na teritoriji grada Kraljeva i utvrđivanju iznosa sredstava za njihovu realizaciju za 2022. godinu
  • Javni oglas za davanje mišljenja sopstvenika, korisnika i zainteresovanih organa i ustanova u postupku utvrđivanja Parka sa starim vilama u Mataruškoj Banji za nepokretno kulturno dobro - prostorno-kulturno-istorijsku celinu

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex