Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kraljeva

(broj 44/2021 od 29.12.2021.)


  • Rešenje o otvaranju aproprijacije po osnovu namenskog transfera dobijenog od drugog nivoa vlasti, broj: 3479/2021 od 28. decembra 2021. godine
  • Rešenje o promeni aproprijacije korisnika budžeta, broj: 3483/2021 od 28. decembra 2021. godine
  • Rešenje o promeni aproprijacije korisnika budžeta, broj: 3486/2021 od 28. decembra 2021. godine
  • Rešenje o promeni aproprijacije korisnika budžeta, broj: 3495/2021 od 29. decembra 2021. godine
  • Rešenje o korišćenju sredstava tekuće budžetske rezerve za isplatu pomoći preduzetnicima, aktivnim salonima venčanica, koji posluju na teritoriji grada Kraljeva, u cilju otklanjanja štetnih posledica prouzrokovanih epidemijom zarazne bolesti COVID-19
  • Zaključak o davanju saglasnosti na Rešenje o izmenama Rešenja načelnika Gradske uprave grada Kraljeva broj: 1415/2021 od 9.7.2021. godine, kojim je utvrđena raspodela korišćenja budžetskih sredstava kod indirektnih korisnika mesnih zajednica za 2021. godinu
  • Zaključak o davanju saglasnosti za oslobađanje uplate dobiti JKP "Putevi" Kraljevo osnivaču, iskazane po finansijskom izveštaju za 2020. godinu, koja je Odlukom Nadzornog odbora broj: 829 od 29.06.2021. godine raspodeljena, i na koju je Skupština grada Kraljeva dala saglasnost Rešenjem broj: 011-276/2021-I od 17.09.2021. godine
  • Rešenje o izmenama Rešenja broj: 1415/2021 od 9.07.2021. godine

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex