Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kraljeva

(broj 43 od 22.10.2020.)


 • Rešenje o postavljenju Miloša Milišića za pomoćnika gradonačelnika za kulturne manifestacije u Kabinetu gradonačelnika
 • Rešenje o postavljenju Miluna Jovanovića za pomoćnika gradonačelnika za pitanja iz oblasti ljudskih prava u Kabinetu gradonačelnika
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Saveta za zaštitu i unapređenje životne sredine
 • Rešenje o utvrđivanju rasporeda korišćenja sredstava iz budžeta grada Kraljeva za finansiranje godišnjih programa sportskih klubova (organizacija) po javnom pozivu i posebnih programa sportskih udruženja, klubova i organizacija
 • Rešenje o korišćenju sredstava tekuće budžetske rezerve, broj: 011-283/2020-I
 • Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o rasporedu korišćenja budžetskih sredstava Osnovnog i Srednjeg obrazovanja i vaspitanja za tekuće i kapitalne transfere nivou Republike za 2020. godinu, broj 011-271/2020-I od 13.10.2020. godine
 • Rešenje o raspoređivanju sredstava za dvadeset sportskih klubova, sportskih organizacija i sportskih udruženja na ime učešća grada Kraljeva u finansiranju troškova u oblasti sporta
 • Zaključak o davanju pozitivnog mišljenja na Rešenje načelnika Gradske uprave grada Kraljeva broj 1748/2020 od 15.10.2020. godine kojim je utvrđena izmena i dopuna Rešenja o raspodeli korišćenja budžetskih sredstava indirektnim korisnicima mesnim zajednicama za 2020. godinu
 • Zaključak o davanju saglasnosti na Izmene Programa održavanja ulica, javnih površina, gradskih i nekategorisanih puteva na teritoriji grada Kraljeva, koje je doneo Nadzorni odbor Javnog preduzeća za uređivanje građevinskog zemljišta "Kraljevo" odlukom broj 3095-2/20 od 19.10.2020. godine
 • Ispravka u "Službenom listu grada Kraljeva", broj 41/20 od 5. oktobra 2020. godine
 • Rešenje o dodeljivanju odborničkog mandata Snežani Perić
 • Rešenje o dodeljivanju odborničkog mandata Radomiru Korićancu
 • Rešenje o utvrđivanju izmena i dopuna Rešenja o raspodeli korišćenja budžetskih sredstava indirektnim korisnicima mesnim zajednicama za 2020. godinu sa tabelarnim pregledom
 • Delimično rešenje o određivanju autobuskih stajališta za obavljanje domaćeg linijskog gradskog i prigradskog prevoza putnika na teritoriji grada Kraljeva na delu Državnom putu IB reda broj 22 - Ibarska magistrala, na putnom pravcu od naseljenog mesta Kraljevo do naseljenog mesta Bojanići


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex