Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kraljeva

(broj 40 od 28.09.2020.)


  • Odluka o izmenama Odluke o osnivanju Saveta za zaštitu i unapređenje životne sredine
  • Rešenje o utvrđivanju visine pojedinačnog novčanog iznosa Oktobarske nagrade grada Kraljeva za 2020. godinu
  • Rešenje o utvrđivanju visine pojedinačnog novčanog iznosa Specijalne nagrade za podsticaj humanosti "Milomir Glavčić" za 2020. godinu


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex