Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kraljeva

(broj 36 od 28.08.2020.)


  • Rešenje o prestanku funkcije pomoćnika gradonačelnika grada Kraljeva
  • Rešenje o postavljenju pomoćnika gradonačelnika za socijalna pitanja
  • Rešenje o postavljenju pomoćnika gradonačelnika za omladinu i sport
  • Obaveštenje o evidentiranju dobara pod prethodnom zaštitom radi utvrđivanja za kulturno dobro - prostorno kulturno istorijsku celinu - Fabrički kompleks stolarske radionice Rada Kaličanina sa starim strelištem


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex