Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kraljeva

(broj 35/2021 od 05.11.2021.)


 • Rešenje o promeni aproprijacije korisnika budžeta, broj: 2815/2021 od 27. oktobra 2021. godine
 • Rešenje o otvaranju aproprijacije po osnovu namenskog transfera dobijenog od drugog nivoa vlasti, broj: 2816/2021 od 27. oktobra 2021. godine
 • Rešenje o promeni aproprijacije korisnika budžeta, broj: 2833/2021 od 28. oktobra 2021. godine
 • Program postavljanja kioska
 • Rešenje o preusmeravanju aproprijacija korisnika budžeta u cilju uravnoteženja rashoda u pogledu nedostajućih sredstava za rekonstrukciju fekalne kanalizacije u Žičkoj ulici i obezbeđenje dodatnih finansijskih sredstava za popravke i održavanje javnih i nekategorisanih puteva
 • Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o rasporedu korišćenja budžetskih sredstava Osnovnog i Srednjeg obrazovanja za tekuće i kapitalne transfere nivou Republike za 2021. godinu broj 011-179/2021-I od 25. 06. 2021. godine
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje konkursa za dodelu podsticajnih sredstava za razvoj seoskog turizma na teritoriji grada Kraljeva u 2021. godini
 • Rešenje o izmeni Rešenja o rasporedu korišćenja budžetskih sredstava za Gradsku upravu, u okviru programa 15 - Opšte usluge lokalne samouprave, broj: 011-203/2021-I od 19.07.2021. godine
 • Rešenje o izmeni Rešenja o postavljenju zamenika komandanta, načelnika i članova Štaba za vanredne situacije grada Kraljeva
 • Rešenje o korišćenju sredstava tekuće budžetske rezerve za potrebe promotivnih aktivnosti Turističke organizacije Kraljeva
 • Rešenje o korišćenju sredstava tekuće budžetske rezerve za potrebe hitne sanacije plafona u prostorijama vrtića "Lane" u Mataruškoj Banji koji je u sastavu Predškolske ustanove "Olga Jovičić - Rita" Kraljevo
 • Rešenje o izmeni Rešenja o rasporedu korišćenja budžetskih sredstava za Gradsku upravu, u okviru programa 15 - Opšte usluge lokalne samouprave broj 011-203/2021-I od 19.07.2021. godine i broj 011-318/2021-I od 22.10.2021. godine
 • Zaključak o izmenama i dopunama Zaključka o određivanju subjekata od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje na teritoriji grada Kraljeva

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex