Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kraljeva

(broj 33 od 06.12.2019.)


 • Rešenje o utvrđivanju godišnje pretplatne cene "Službenog lista grada Kraljeva" za 2020. godinu
 • Rešenje o promeni aproprijacije korisnika budžeta, IV broj: 403-57/2019 od 22. novembra 2019. godine
 • Rešenje o promeni aproprijacije korisnika budžeta, IV broj: 403-58/2019 od 22. novembra 2019. godine
 • Rešenje o otvaranju-promeni aproprijacije po osnovu namenskog transfera dobijenog od drugog nivoa vlasti, IV broj: 403-59/2019 od 3. decembra 2019. godine
 • Rešenje o promeni aproprijacije korisnika budžeta, IV broj: 403-60/2019 od 6. decembar 2019. godine
 • Rešenje o promeni aproprijacije korisnika budžeta, IV broj: 403-61/2019 od 6. decembar 2019. godine
 • Rešenje o promeni aproprijacije korisnika budžeta, IV broj: 403-61/1/2019 od 6. decembar 2019. godine
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o merilima i kriterijumima za utvrđivanje učešća korisnika u ceni usluge ličnog pratioca deteta
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o merilima i kriterijumima za utvrđivanje učešća korisnika u ceni usluge personalne asistencije za osobe sa invaliditetom
 • Rešenje o korišćenju sredstava tekuće budžetske rezerve za isplatu jednokratne novčane pomoći zaposlenima u Predškolskoj ustanovi "Olga Jovičić - Rita"
 • Rešenje o preusmeravanju aproprijacija korisnika budžeta radi uravnoteženja rashoda u pogledu nedostajućih sredstava za izmirenje obaveza prema JKP "Putevi" Kraljevo
 • Rešenje o raspisivanju javnog oglasa za otuđenje građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Kraljeva prikupljanjem pismenih ponuda
 • Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o rasporedu korišćenja budžetskih sredstava Osnovnog i Srednjeg obrazovanja i vaspitanja za tekuće i kapitalne transfere nivou Republike za 2019. godinu broj 011-291/2019-I od 28.10.2019. godine
 • Rešenje o dodeljivanju odborničkog mandata Radomiru Korićancu

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex