Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kraljeva

(broj 32 od 28.12.2017.)


 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA KRALJEVA ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Kraljeva", br. 32/2017)
 • ODLUKA O DONOŠENJU KADROVSKOG PLANA U GRADSKOJ UPRAVI GRADA KRALJEVA, JAVNOM PRAVOBRANILAŠTVU, SLUŽBI ZA BUDŽETSKU INSPEKCIJU I SLUŽBI ZA POSLOVE ZAŠTITNIKA GRAĐANA GRADA KRALJEVA ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Kraljeva", br. 32/2017)
 • ODLUKA O JAVNOM ZADUŽIVANJU GRADA KRALJEVA RADI FINANSIRANJA KAPITALNIH INVESTICIJA ("Sl. list grada Kraljeva", br. 15/2015 i 32/2017)
 • ODLUKA O KOMUNALNOM UREĐENJU GRADA ("Sl. list grada Kraljeva", br. 21/2017 i 32/2017)
 • ODLUKA O NAKNADI ZA ZAŠTITU I UNAPREĐIVANJE ŽIVOTNE SREDINE NA TERITORIJI GRADA KRALJEVA ("Sl. list grada Kraljeva", br. 32/2017)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU PROSTORA NA TERITORIJI GRADA KRALJEVA NA KOME NIJE DOZVOLJENO JAVNO OKUPLJANJE ("Sl. list grada Kraljeva", br. 32/2017)
 • ODLUKA O OPŠTEM KUĆNOM REDU U STAMBENIM I STAMBENO-POSLOVNIM ZGRADAMA NA TERITORIJI GRADA KRALJEV ("Sl. list grada Kraljeva", br. 32/2017)
 • ODLUKA O OSNIVANJU CENTRA LOKALNIH USLUGA GRADA KRALJEVA ("Sl. list grada Kraljeva", br. 32/2017)
 • ODLUKA O RASKOPAVANJU JAVNIH POVRŠINA NA TERITORIJI GRADA KRALJEVA ("Sl. list grada Kraljeva", br. 32/2017)
 • ODLUKA O TAKSI PREVOZU PUTNIKA ("Sl. list grada Kraljeva", br. 26/2015 i 32/2017 - dr. odluka)
 • ODLUKA O TEHNIČKOM REGULISANJU SAOBRAĆAJA NA TERITORIJI GRADA KRALJEVA ("Sl. list grada Kraljeva", br. 9/2014 i 32/2017)
 • ODLUKA O USVAJANJU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE GRADA KRALJEVA ("Sl. list grada Kraljeva", br. 32/2017)
 • PROGRAM UREĐIVANJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Kraljeva", br. 32/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex