Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kraljeva

(broj 30 od 07.08.2020.)


  • Rešenje o otvaranju aproprijacije po osnovu namenskog transfera dobijenog od drugog nivoa vlasti, IV broj: 403-30/2020 od 3. avgusta 2020. godine
  • Rešenje o otvaranju aproprijacije po osnovu namenskog transfera dobijenog od drugog nivoa vlasti, IV broj: 403-31/2020 od 4. avgusta 2020. godine
  • Rešenje o promeni aproprijacije korisnika budžeta, IV broj: 403-32/2020 od 3. avgusta 2020. godine.
  • Aneks Kolektivnog ugovora JEP "Toplana" Kraljevo
  • Aneks III Kolektivnog ugovora JKP "Putevi" Kraljevo


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex