Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kraljeva

(broj 27 od 30.11.2017.)


  • ODLUKA O POSTAVLJANJU KABLOVSKIH INSTALACIJA NA STUBOVIMA JAVNOG OSVETLJENJA KOJI SU JAVNA SVOJINA GRADA KRALJEVA ("Sl. list grada Kraljeva", br. 27/2017)
  • ODLUKA O POSTAVLJANJU PLOVILA NA DELU OBALE I VODNOG PROSTORA NA TERITORIJI GRADA KRALJEVA ("Sl. list grada Kraljeva", br. 21/2017 i 27/2017)
  • ODLUKA O UTVRĐIVANJU ELEMENATA POREZA NA IMOVINU ZA TERITORIJU GRADA KRALJEVA ("Sl. list grada Kraljeva", br. 28/2013, 32/2016 i 27/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex