Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kraljeva

(broj 26/2022 od 17.08.2022.)


  • Rešenje o izboru direktnih korisnika u sprovođenju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode
  • Rešenje o utvrđivanju rasporeda i vremena dnevnog korišćenja bez naknade nove hale u Kraljevu u narednoj sportskoj sezoni od 01.09.2022. godine

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex