Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kraljeva

(broj 26/2021 od 13.08.2021.)


  • Rešenje o promeni aproprijacije korisnika budžeta, broj: 2042/2021 od 3. avgusta 2021. godine
  • Rešenje o promeni aproprijacije korisnika budžeta, broj: 2114/2021 od 13. avgusta 2021. godine
  • Rešenje o izmenama Rešenja o obrazovanju i imenovanju članova Saveta za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja na putevima
  • Rešenje o raspoređivanju novčanih sredstava na ime učešća grada u Kraljeva u finansiranju troškova fudbalskog sporta - FK "Karađorđe"
  • Rešenje o raspoređivanju novčanih sredstava na ime učešća grada u Kraljeva u finansiranju troškova fudbalskog sporta - OFK "Progorelica"
  • Rešenje o raspoređivanju novčanih sredstava na ime učešća grada u Kraljeva u finansiranju troškova odbojkaškog sporta - Odbojkaški klub "Ribnica" na ime podmirenja troškova organizacije memorijalnog turnira "Dušan Bošković Bole"
  • Rešenje o raspoređivanju novčanih sredstava na ime učešća grada u Kraljeva u finansiranju troškova atletskog sporta - Atletski klub "Kraljevo" na ime podmirenja troškova organizacije međunarodnog takmičenja - šampionata Balkana za mlađe juniore u atletici

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex