Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kraljeva

(broj 22 od 23.07.2019.)


 • Rešenje o korišćenju sredstava tekuće budžetske rezerve za tehnički prijem radova na priključenju objekta "Poletarac" na gradski toplovod
 • Rešenje o raspoređivanju sredstava Klubu malog fudbala "Karanovac" Kraljevo na ime podmirenja troškova organizacije više turnira u narednom periodu
 • Odluka o potvrđivanju mandata odborniku u Skupštini grada Kraljeva Ani Milićević Obradović
 • Odluka o Završnom računu budžeta grada Kraljeva za 2018. godinu
 • Odluka o dopuni Odluke o mreži Javne Predškolske ustanove "Olga Jovičić-Rita" Kraljevo
 • Odluka o izmenama Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave grada Kraljeva za 2017. godinu
 • Odluka o izradi Plana generalne regulacije "Lađevci-Varošica"
 • Odluka o izradi Plana generalne regulacije "Ribnica"
 • Odluka o izradi Plana generalne regulacije "Ušće"
 • Odluka o izradi Druge izmene Plana generalne regulacije "Centar i Čibukovac"
 • Odluka o izradi Izmene plana Generalne regulacije naseljenog mesta Mataruška Banja
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o postavljanju manjih montažnih objekata na javnim površinama
 • Odluka o otuđenju nepokretnosti u javnoj svojini grada Kraljeva, u Ulici Dušana Popovića broj 24, ponuđaču T.K.Z.R. "MASTERBIKE"
 • Odluka o izmenama Odluke o koeficijentima za obračun i isplatu plata izabranih i postavljenih lica u organima grada Kraljeva
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju cene usluge po satu za pružanje usluge lični pratilac deteta
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pijačni red Javnog komunalnog preduzeća "Pijaca" Kraljevo
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog preduzeća "Gradsko stambeno" Kraljevo o raspodeli dobiti
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Čistoća" Kraljevo o raspodeli dobiti
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog preduzeća za uređivanje građevinskog zemljišta "Kraljevo" Kraljevo o raspodeli dobiti
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog energetskog preduzeća "Toplana" Kraljevo o raspodeli dobiti
 • Rešenje kojim se Vladi Republike Srbije predlaže donošenje Zaključka o davanju na privremeno korišćenje gradu, za potrebe Istorijskog arhiva, objekata na k.p. broj 946 KO Kraljevo
 • Rešenje o izboru Lokalnog ombudsmana grada Kraljeva
 • Rešenje o izboru zamenika Lokalnog ombudsmana grada Kraljeva
 • Rešenje o razrešenju i izboru člana Komisije za društvene delatnosti, ekonomski razvoj, privredu i finansije
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata direktora Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod" iz Kraljeva
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod" iz Kraljeva
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata direktora Javnog komunalnog preduzeća "Pijaca" iz Kraljeva
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća "Pijaca" iz Kraljeva
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata direktora Javnog preduzeća "Gradsko stambeno" iz Kraljeva
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća "Gradsko stambeno" iz Kraljeva
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka dužnosti i imenovanju člana Nadzornog odbora Doma zdravlja "Kraljevo" iz Kraljeva
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata i imenovanju devet članova Školskog odbora u Šumarskoj školi u Kraljevu
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora u Medicinskoj školi u Kraljevu
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju dva člana Školskog odbora u Osnovnoj školi "Petar Nikolić" u Samailima
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju dva člana Školskog odbora u Osnovnoj školi "Milunka Savić" u Vitanovcu
 • Odluka da se strateška procena uticaja Plana generalne regulacije "Lađevci-Varošica" na životnu sredinu ne izrađuje
 • Odluka da se strateška procena uticaja Plana generalne regulacije "Ribnica" na životnu sredinu ne izrađuje
 • Odluka da se strateška procena uticaja Plana generalne regulacije "Ušće" na životnu sredinu ne izrađuje

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex