Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kraljeva

(broj 21 od 15.07.2019.)


  • Odluka o ukidanju vanredne situacije na teritoriji grada Kraljeva
  • Rešenje promeni aproprijacije korisnika budžeta, IV broj: 403-26/2019 od 11. jula 2019. godine
  • Poslovnik o radu Gradskog veća grada Kraljeva (prečišćen tekst)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex