Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kraljeva

(broj 20/2022 od 30.06.2022.)


  • Rešenje o promeni aproprijacije korisnika budžeta, broj: 1774/2022 od 24. juna 2022. godine
  • Rešenje o dopuni Rešenja o obrazovanju Komisije za realizaciju mera energetske sanacije
  • Rešenje o korišćenju sredstava tekuće budžetske rezerve za troškove popravke i izrade dodatne instalacije grejanja dvorane Kraljevačkog pozorišta
  • Zaključak o davanju saglasnosti na Rešenje načelnika Gradske uprave grada Kraljeva broj: 1570/22 od 21.06.2022. godine, o izmeni Rešenja broj: 65/22 od 12.01.2022. godine, kojim je izvršena prenamena budžetskih sredstava za kapitalne transfere za Osnovno obrazovanje i vaspitanje (OŠ "Jovo Kursula")
  • Rešenje o izmeni Rešenja broj: 65/22 od 12.01.2022. godine

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex