Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kraljeva

(broj 2 od 17.01.2020.)


  • Rešenje o otvaranju-promeni aproprijacije po osnovu donacije inostranih država, IV broj: 403-1/2020 od 16. januara 2020. godine
  • Rešenje o promeni aproprijacije korisnika budžeta, IV broj: 403-2/2020 od 16. januara 2020. godine
  • Rešenje o otvaranju-promeni aproprijacije po osnovu namenskog transfera dobijenog od drugog nivoa vlasti, IV broj: 403-3/2020 od 16. januara 2020. godine
  • Rešenje o imenovanju članova Radne grupe za izradu Lokalnog akcionog plana zapošljavanja grada Kraljeva za 2020.

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex