Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kraljeva

(broj 2 od 14.02.2018.)


  • ODLUKA O OSNIVANJU CENTRA LOKALNIH USLUGA GRADA KRALJEVA ("Sl. list grada Kraljeva", br. 32/2017 i 2/2018)
  • ODLUKA O USVAJANJU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZAPOŠLJAVANJA GRADA KRALJEVA ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Kraljeva", br. 2/2018)
  • ODLUKA O UTVRĐIVANJU MINIMALNOG IZNOSA NAKNADE ZA PRINUDNO POSTAVLJENOG PROFESIONALNOG UPRAVNIKA ("Sl. list grada Kraljeva", br. 2/2018)
  • ODLUKA O UTVRĐIVANJU MINIMALNOG IZNOSA TROŠKOVA INVESTICIONOG ODRŽAVANJA ZAJEDNIČKIH DELOVA ZGRADE ("Sl. list grada Kraljeva", br. 2/2018)
  • ODLUKA O UTVRĐIVANJU MINIMALNOG IZNOSA TROŠKOVA TEKUĆEG ODRŽAVANJA ZAJEDNIČKIH DELOVA ZGRADE ("Sl. list grada Kraljeva", br. 2/2018)
  • ODLUKA O VODOVODU I KANALIZACIJI ("Sl. list grada Kraljeva", br. 3/2015, 29/2015 i 2/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex