Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kraljeva

(broj 18 od 20.06.2019.)


  • Rešenje o otvaranju - promeni aproprijacije po osnovu namenskog transfera dobijenog od drugog nivoa vlasti, IV broj: 403-18/2019 od 6. juna 2019. godine
  • Rešenje o otvaranju - promeni aproprijacije po osnovu namenskog transfera dobijenog od drugog nivoa vlasti, IV broj: 403-19/2019 od 6. juna 2019. godine
  • Rešenje o otvaranju - promeni aproprijacije po osnovu namenskog transfera dobijenog od drugog nivoa vlasti, IV broj: 403-20/2019 od 19. juna 2019. godine
  • Rešenje o otvaranju - promeni aproprijacije po osnovu namenskog transfera dobijenog od drugog nivoa vlasti, IV broj: 403-21/2019 od 19. juna 2019. godine
  • Rešenje o izmeni Rešenja Gradskog veća grada Kraljeva o utvrđivanju pojedinačnih resornih zaduženja članova Gradskog veća grada Kraljeva
  • Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o obrazovanju Komisije za procenu štete i potreba nakon elementarnih i drugih nepogoda i imenovanju predsednika i članova
  • Odluka o mreži javnih osnovnih škola na teritoriji grada Kraljeva

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex