Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kraljeva

(broj 16/2021 od 29.04.2021.)


  • Rešenje o promeni aproprijacije korisnika budžeta, broj: 1036/2021 od 23. aprila 2021. godine
  • Rešenje o otvaranju aproprijacije po osnovu donacije i međunarodnih organizacija, broj: 1056/2021 od 27. aprila 2021. godine
  • Rešenje o otvaranju aproprijacije po osnovu namenskog transfera dobijenog od drugog nivoa vlasti, broj: 1057/2021 od 27. aprila 2021. godine
  • Zaključak o davanju saglasnosti na Godišnji plan investicionog raskopavanja površine javne namene za 2021. godinu


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex