Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kraljeva

(broj 16 od 29.05.2020.)


 • Rešenje o otvaranju - promeni aproprijacije po osnovu namenskog transfera dobijenog od drugog nivoa vlasti, IV broj: 403-9/2020 od 27.05.2020. godine
 • Rešenje o otvaranju - promeni aproprijacije po osnovu namenskog transfera dobijenog od drugog nivoa vlasti, IV broj: 403-10/2020 od 27.05.2020. godine
 • Rešenje o izmeni Rešenja o utvrđivanju rasporeda korišćenja sredstava iz budžeta grada Kraljeva u oblasti sporta za finansiranje godišnjih programa
 • Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o rasporedu korišćenja budžetskih sredstava Osnovnog i Srednjeg obrazovanja i vaspitanja za tekuće i kapitalne transfere nivou Republike za 2020. godinu broj 011-23/2020-I od 27.01.2020. godine
 • Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o rasporedu korišćenja budžetskih sredstava Zdravstvene zaštite za tekuće i kapitalne transfere nivou Republike za 2020. godinu broj 011-24/2020-I od 27.01.2020. godine
 • Rešenje o raspoređivanju novčanog iznosa na ime učešća grada Kraljeva u finansiranju troškova u oblasti atletskog sporta Atletskom klubu "Kraljevo" za podmirenje troškova organizacije ekipnog šampionata za mlađe juniore
 • Rešenje o raspoređivanju novčanog iznosa na ime učešća grada Kraljeva u finansiranju troškova u oblasti rukometnog sporta Ženskom rukometnom klubu "Metalac" za podmirenje troškova pripreme ženske pionirske reprezentacije Srbije
 • Rešenje o raspoređivanju novčanog iznosa na ime učešća grada Kraljeva u finansiranju troškova u oblasti fudbalskog sporta KMF "Karanovac" za podmirenje troškova organizacije memorijalnog fudbalskog turnira "Živorad Beko Jovanović"
 • Rešenje o raspoređivanju novčanog iznosa na ime učešća grada Kraljeva u finansiranju troškova u oblasti fudbalskog sporta OFK "Progorelica" za podmirenje troškova organizacije fudbalskog turnira
 • Rešenje o raspoređivanju novčanog iznosa na ime učešća grada Kraljeva u finansiranju troškova u oblasti sporta Sportskom savezu Kraljeva za podmirenje troškova pomoći i podsticaja razvoja sporta u gradu Kraljevu
 • Rešenje o raspoređivanju novčanog iznosa na ime učešća grada Kraljeva u finansiranju troškova u oblasti fudbalskog sporta Fudbalskom savezu grada Kraljeva za podmirenje troškova registracije i članarine igrača
 • Rešenje o raspoređivanju novčanog iznosa na ime učešća grada Kraljeva u finansiranju troškova u oblasti planinarsko-alpinističkog sporta Spo- rtskom udruženju "HIKA" iz Kraljeva za troškove organizacije alpinističkog uspona na planinske vrhove Alpe, Akonkagvu i Himalaje
 • Rešenje o raspoređivanju novčanog iznosa ime učešća grada Kraljeva u finansiranju troškova u oblasti džudo sporta Džudo klubu "Mašinac" za troškove organizacije i učešća na domaćim i internacionalnim takmičenjima i renoviranja opreme
 • Zaključak o davanju saglasnosti na Rešenje načelnika Gradske uprave grada Kraljeva kojim se utvrđuje raspodela korišćenja budžetskih sredstava kod indirektnog korisnika mesnih zajednica
 • Rešenje kojim se utvrđuje raspodela korišćenja budžetskih sredstava kod indirektnog korisnika mesnih zajednica - Raspored 2 budžetskih sredstava indirektnim korisnicima budžeta mesnim zajednicama za 2020. godinu

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex