Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kraljeva

(broj 13/2022 od 10.05.2022.)


 • Rešenje o promeni aproprijacije korisnika budžeta, broj: 1254/2022 od 10. maja 2022. godine
 • Odluka o prestanku mandata odborniku u Skupštini grada Kraljeva
 • Odluka o prihvatanju predloga za promenu Statuta grada Kraljeva
 • Izmene i dopune Poslovnika o radu Skupštine grada Kraljeva
 • Odluka o Završnom računu budžeta grada Kraljeva za 2021. godinu
 • Odluka o izmeni Odluke o dodeli jednokratne novčane nagrade "Anđelko Savić" redovnim učenicima srednjih škola sa teritorije grada Kraljeva
 • Odluka o sprovođenju Javnog konkursa za izbor direktora Javnog energetskog preduzeća "Toplana" Kraljevo
 • Odluka o sprovođenju Javnog konkursa za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća "Putevi" Kraljevo
 • Odluka o dopuni Odluke o vodovodu i kanalizaciji
 • Odluka o usvajanju Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Kraljeva za 2022. godinu
 • Odluka o prihvatanju inicijative i usvajanju Deklaracije o zaštiti pčela u Srbiji
 • Rešenje o izboru člana Gradskog veća grada Kraljeva
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Narodnog muzeja iz Kraljeva
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Doma kulture "Studenica" iz Ušća
 • Rešenje o davanju saglasnosti na upotrebu imena grada u nazivu Sportskog košarkaškog udruženja
 • Rešenje o davanju saglasnosti za raspisivanje i sprovođenje Javnog konkursa za imenovanje direktora Narodnog muzeja iz Kraljeva
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka dužnosti i izboru člana Komisije za mesne zajednice, poljoprivredu i razvoj sela Skupštine grada Kraljeva
 • Rešenje o razrešenju i izboru predsednika Komisije za izbor i imenovanja Skupštine grada Kraljeva
 • Rešenje o razrešenju i izboru člana Administrativno-mandatske komisije Skupštine grada Kraljeva
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora u Gimnaziji iz Kraljeva
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora u Elektro-saobraćajnoj tehničkoj školi "Nikola Tesla" iz Kraljeva
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora u Umetničkoj školi iz Kraljeva
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora u Osnovnoj školi "Vuk Karadžić" iz Kraljeva
 • Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora OŠ "Jovo Kursula" iz Kraljeva
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu Gradskog pravobranilaštva grada Kraljeva za 2021. godinu
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu Štaba za vanredne situacije grada Kraljeva za 2021.godinu
 • Zaključak o usvajanju Plana rada Štaba za vanredne situacije grada Kraljeva za 2022. godinu
 • Zaključak kojim se predlaže ministru poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije donošenje Rešenja o razrešenju i imenovanju zamenika člana Komisije za vođenje postupka i donošenje rešenja po zahtevu za vraćanje zemljišta
 • Mišljenje da Vukman Rakočević, zamenik gradonačelnika grada Kraljeva, može obavljati funkciju zamenika gradonačelnika grada Kraljeva istovremeno sa funkcijom člana Saveta Fakulteta za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu
 • Mišljenje da dr Predrag Terzić, gradonačelnik grada Kraljeva, može obavljati funkciju gradonačelnika grada Kraljeva istovremeno sa funkcijom člana Saveta Agronomskog fakulteta u Čačku
 • Godišnji izveštaj Lokalnog ombudsmana grada Kraljeva za 2021. godinu

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex